Việt Nam có bao nhiêu dân tộc – 54 dân tộc gồm những dân tộc nào ?

Việt Nam có bao nhiêu dân tộc

Việt Nam có bao nhiêu dân tộc

Bạn có biết Việt Nam có bao nhiêu dân tộc không ? Bài viết này chúng mình sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi này nhé!

Hỏi Việt Nam có bao nhiêu dân tộc anh em

Ngày nay, nước Việt Nam của chúng ta có 54 dân tộc anh em và cùng một nhóm người nước ngoài sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. 54 dân tộc chia thành 8 nhóm ngôn ngữ đó là: nhóm Việt-Mường, nhóm Tày –Thái, nhóm Kadai, nhóm Môn-Khmer, nhóm H’Mông-Dao. Nhóm Nam đảo, nhóm Hán và cuối cùng là nhóm Tạng-Miến.

Trong 54 dân tộc Việt Nam thì dân tộc Kinh là dân tộc đông dân nhất, chiếm khoảng 86,2% dân số cả nước. Ngoài ra, còn có các dân tộc thiểu số đông dân như là Tày, Thái, Mường, Khmer, Nùng, H’Mông, Dao, Ê Đê,…

Việt Nam có bao nhiêu dân tộc
Việt Nam có bao nhiêu dân tộc

Những dân tộc Việt Nam chưa được xác định rõ

Hiện nay, nước Việt Nam vẫn còn một số dân tộc đang được nhắc đến trong hoạt động xã hội, nhưng chưa được công nhận trong danh sách các dân tộc Việt Nam. Và các dân tộc đó,  chính là người Pa Ko, người Nguồn, người Arem, người Đanlai, người Tà Mun.

Người Pa Ko chủ yếu sống ở các huyện Hướng Hóa, Darong tỉnh Quảng Trị và một bộ phận ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Người Nguồn, sống ở huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình với 35 ngàn người.

Người Arem có 183 người trong 42 hộ gia đình sống ở vùng vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Người Đan Lai, có khoảng 3000 người sống chủ yếu tại vùng núi bản Co Phạt, Con Cuông, Mộc Sơn tỉnh Nghệ An, hiện tại họ được xếp vào dân tộc Thổ.

Người Tà Mun là một cộng đồng khoảng 300 người trong đó khoảng 2000 người sống ở tỉnh Tây Ninh, 1000 người sống tại Bình Phước. Hiện các tộc người này, vẫn còn trong quá trình nghiên cứu, xem xét của ủy ban Dân tộc.

Lời kết về 54 dân tộc

Trên đây là những thông tin cho câu hỏi “Việt Nam có bao nhiêu dân tộc”, chúng tôi mong rằng có thể giúp bạn hiểu hơn về đất nước Việt Nam xinh đẹp của chúng ta.