Variance là gì – 4 loại Variance cơ bản đó là gì

Variance là gì

Variance là gì – Sample variance là gì

Variance là gì, bản chất của variance hay basic variance,…là những cụm từ khóa được search khá nhiều thông qua internet. Hiểu được điều này, cũng như hiểu được các thắc mắc của các bạn về variance là gì. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về variance, bản chất variance,… Nhằm hỗ trợ, giải đáp thắc mắc giúp bạn, phục vụ nhu cầu của bạn.

Variance là gì

Variance ta có thể định nghĩa giản đơn rằng đó là sự chênh lệch, không bằng nhau của các kết quả ở thực tế và các kết quả dự tính hay là kết quả định mức của công ty nào đó.

Khi phân tích variance thực sự là để chúng ta tìm ra cách nhằm chia nhỏ các phần chênh lệch tổng thể thành các phần chênh lệch thành phần, để tìm ra lý do tạo ra sự chênh lệch.

Chú ý: Đó là nguyên tắc nền để tạo nên công thức này, vậy các bạn cần biết rõ để có thể hiểu và sử dụng Variance một cách chính xác nhất có thể.

Variance
Variance

Sample variance là gì

Sample variance là phương sai mẫu

4 loại Variance cơ bản

Chú ý: cp : chi phí, sp: sản phẩm, NLĐ: người lao động, NSLĐ:năng suất lao động)

Overhead Variance: chi dựa vào cp cố định và cp biến đổi

Cp cố định:

  • Overhead Exxpenditure Variance
  • Overhead Volume Variance

Cp biến đổi:

  • Overhead Exxpenditure Variance
  • Overhead Efficiency Variance

Sales Variance: gồm có hai Variance thành phần

Sales Volume Variance: Variance do sự ảnh hưởng của yếu tố sản lượng tiêu thụ.

Selling Price Variance: Variance do sự ảnh hưởng của yếu tố giá bán sp.

Material Variance: gồm hai Variance thành phần

Material usage Variance: Variance do ảnh hưởng của yếu tố số lượng nguyên vật liệu tiêu hao.

Material price Variance: Variance do ảnh hưởng của yếu tố giá mua nguyên vật liệu.

Labor Variance: gồm hai Variance thành phần

Labor rate Variance: Variance do ảnh hưởng của yếu tố mức chi trả cho NLĐ.

Labor Efficiency Variance: Variance do ảnh hưởng của yếu tố mức chi trả cho NSLĐ.

Nguyên nhân của Basic Variance

Sau khi chia tách chênh lệch tổng thể thành các chênh lệch thành phần. Ta sẽ tìm ra lý do của các Variance. Variance tổng thể tăng hay giảm là do yếu tố nào?

Overhead Variance

Là do yếu tố thành phần công suất hoạt động sản xuất tang hay giảm vượt ra ngoài kế hoạch. Cũng có thể là do yếu tố mức tiết kiệm hay lãng phí cp trong SX ngoài sự kiểm soát, định mức.

Sales Variance

Là do yếu tố tang hoặc giảm sản lượng tiêu thụ (thay đổi theo thị trường, tang giảm đột ngột, khó kiểm soát dẫn đến kết quả không như mong muốn). Cũng có thể thay đổi giá bán ngoài kế hoạch đã triển khai lúc ban đầu.

Material Variance

Do yếu tố thành phần tang hay giảm ngoài kế hoạch đã tính toán khi mua nguyên vật liệu. Cũng có thể là do bị thay đổi, hay tiêu hao nguyên vật liệu do sự thay đổi, phát sinh trong nguyên vật liệu.

Labor Variance

Do yếu tố thành phần cp thuê nhân công với mức lương cao hoặc thấp hơn dự tính ban đầu hay kế hoạch. Cũng có thể do chất lượng máy móc cũ hơn, kém chất lượng hơn. Nnhân công có kỹ năng kém hơn hay cách bố trí, sắp xếp  máy móc. Vị trí nhân công không hợp lý. Hoặc ngược lại, có thể do chất lượng máy móc mới, tiện lợi, nhanh hơn, chất lượng hơn. Nhân công có kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm hơn hay cách bố trí, sắp xếp  máy móc, vị trí nhân công hợp lý.

Lời kết về Variance

Vậy bài viết này đã giúp các bạn hiểu khá rõ về Variance, cũng như Variance là gì ? Variance tổng hợp và Variance thành phần, hay nguyên nhân của basic Variance,… Tóm lại, bài viết đã cung cấp cho độc giả các thông tin, nền tảng cơ bản về Variance. Variance là sự chênh lệch của kết quả ở thực tế hay dự tính. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn, giúp bạn hiểu khái quát về Variance.