Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu quyết định khiển trách

Bản in

Thiquocgia.vn xin gửi tới bạn đọc mẫu quyết định khiển trách để bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập được bản quyết định cho riêng mình nhé.

1. Định nghĩa mẫu quyết định khiển trách là gì?

id=”mcetoc_1diuaua550″ style=”text-align:justify”>

Mẫu quyết định khiển trách là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc khiển trách. Mẫu nêu rõ người khiển trách, người bị khiển trách…

2. Mẫu quyết định khiển trách

id=”mcetoc_1diuaua551″ style=”text-align:justify”>

Khiển trách là Hình thức kỷ luật nhẹ nhất được quy định trong Bộ luật lao động, nội quy lao động của doanh nghiệp để xử lý người lao động vi phạm kỷ luật lao động.

Khiển trách có thể áp dụng đối với cả công chức, viên chức, cán bộ nhà nước và các lao động hợp đồng.

Người có thẩm quyền khiển trách là người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền.

Việc khiển trách có thể bằng văn bản hoặc lời nói.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.