Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu sổ theo dõi quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án

Bản in

Mẫu sổ theo dõi quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án là gì? Mẫu sổ theo dõi gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu sổ theo dõi quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án là gì?

id=”mcetoc_1dstcj19h0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu sổ theo dõi quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc theo dõi quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án. Mẫu nêu rõ nội dung theo dõi, thông tin quyết định… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu sổ theo dõi quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án

id=”mcetoc_1dstcj19h1″ style=”text-align:justify”>

STT

Quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án

Quyết định cưỡng chế thi hành án

Nội dung quyết định

1

2

3

4

Người bị áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế

Quyết định thi hành án

Kết quả áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế

Ghi chú

5

6

7

8

Mẫu sổ theo dõi quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.