Kỹ thuật chăm sóc heo con

Kỹ thuật chăm sóc heo con
Vì sự quan trọng đó, người chăn nuôi phải chuẩn bị những kỹ thuật và công nghệ sao cho hiệu quả cao nhất. Cách chăm sóc heo con trong và sau cai sữa như thế nào…để heo không stress và heo đạt được trọng lượng cao nhất trước khi chuyển lên chăm sóc heo con sau cai sữa.

 

Những yêu cầu khi tiến hành cai sữa heo con

– Nắm rõ cách chăm sóc heo con không bị bệnh, phát triển tốt trong quá trình cai sữa.

– Heo con sau quá trình cai sữa phải có tốc độ tăng trưởng phát triển nhanh

– Rút ngắn khoảng thời gian heo con bú sữa mẹ

– Heo con sau khi cai sữa không được mắc các bệnh về tiêu hóa

* Các nguyên tắc giúp heo con cai sữa thành công:

– Thời gian phải phù hợp với đặc điểm sinh lý của heo con. Chính là lúc heo con có được khả năng sống tự lập mà không cần đến heo mẹ bảo vệ và che chở.

– Tránh gây ra những thay đổi đột ngột môi trường sống đối với heo con cũng như heo mẹ trong giai đoạn cai sữa, tức là heo con sau giai đoạn cai sữa không bị thiếu dinh dưỡng về dinh dưỡng cho nhu cầu tăng trưởng và phát triển của cơ thể heo con và heo mẹ sau khi cai sữa không xảy ra hiện tượng viêm vú hay sốt sữa. Đặc biệt quan tâm đến các cách chăm sóc heo con sao cho heo con không bị căng thẳng và nhạy cảm, ăn mạnh để cung cấp đủ dưỡng chất tăng trọng và phát triển tốt.

 

* Thời gian cai sữa:

Để xác định thời gian cai sữa cho heo con phù hợp chúng ta phải căn cứ vào những điều kiện sau:

– Căn cứ vào đàn heo con có sự chênh lệch cao hay thấp, khả năng ăn thức ăn bổ sung của heo con như thế nào?

– Khả năng chăm sóc con của heo mẹ, lượng sữa tiết ra trong giai đoạn cai sữa và chu kỳ động đực tiếp theo của heo nái.

– Thường thì thời gian cai sữa cho heo con là từ 3 tuần đến 4 tuần tuổi.

Từ đó việc xác đinh thời gian cai sữa ở mỗi một nơi hay vùng đều có sự lựa chọn thích hợp với cơ sở chăn nuôi của mình, đồng thời người chăn nuôi nên phát huy khả năng sản xuất tốt nhất của heo nái sinh sản.
Tuy nhiên, ngoài những cách chăm sóc heo con cơ bản ra thì kết quả trong giai đoạn này còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau nên trong chăn nuôi thực tế, ngoài những điều vừa nên trên ta cần linh hoạt, nhạy bén trong từng trường hợp, từng trại cụ thể sao cho heo con tăng trưởng được tối đa, từ đó nâng cao năng suất chăn nuôi cũng như nâng cao lợi nhuận cho toàn trại.