Hợp đồng tặng cho nhà ở

Tải miễn phí Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở

 

 PHÒNG CÔNG CHỨNG                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ (TỈNH)……………..                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                       ____________

HỢP ĐỒNG CHO NHÀ

            Hôm nay, ngày………tháng…..năm……tại Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh)…               .

Trước mặt Công chứng viên của Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh)…              

Chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình gồm:

Bên cho nhà (gọi tắt là bên A)

            Họ tên:………………………………………..

            Ngày………. tháng……….. năm………… sinh, tại…………………………….

            CMND số:………. do CA tỉnh (thành phố)…………….. cấp ngày……..

            Hộ khẩu thườnh trú:………………………………………………………………..

            Họ tên:………………………………………..

            Ngày………. tháng……….. năm………… sinh, tại…………………………….

            CMND số:………. do CA tỉnh (thành phố)…………. cấp ngày…………..

            Hộ khẩu thườnh trú:………………………………………………………………..

            Là đồng sở hữu căn nhà tọa lạc tại số……………………. đường…………

(xóm, ấp)…….. phường (xã)……….. quận (huyện)…………. thành phố (tỉnh)…..

căn cứ theo các chứng từ sở hữu được cơ quan thẩm quyền cấp, gồm có:

            –  Giấy chứng nhận sở hữu số……………. do ………………………………

cấp ngày……….. tháng………….. năm………….. .

–  Bằng khoán:

–  Giấy phép hợp thức hóa

–  Giấy phép mua bán

–  Tờ khai chuyển dịch trước ba

–  Bản vẽ

–  Giấy phép xây dựng số…….. ngày………. tháng…………. năm…….. đã được trước bạ theo tờ khai chuyển dịch tài sản nộp thuế trước bạ ngày…………… tháng…….. năm……….

Bên nhận nhà (gọi tắt là bên B)

            Họ tên:………………………………………..

            Ngày………. tháng……….. năm………… sinh, tại…………………………….

            CMND số:………….. do CA tỉnh (thành phố)…………… cấp ngày…….

            Hộ khẩu thườnh trú:………………………………………………………………..

            Họ tên:………………………………………..

            Ngày………. tháng……….. năm………… sinh, tại…………………………….

            CMND số:………… do CA tỉnh (thành phố)…………….cấp ngày………

            Hộ khẩu thườnh trú:………………………………………………………………..

NỘI DUNG THỎA THUẬN

            Điều 1: Bằng văn kiện này, cùng với những cam kết sau đây, bên A cho đứt bên B căn nhà tọa lạc tại số            đường…………………………………. (xóm, ấp)…………………………….

phường (xã) ……………. quận (huyện)……………. thành phố (tỉnh)………………

được xác nhận bởi các giấy tờ đã nêu trên đây.

Đặc điểm nhà được cho

– Loại nhà:……………………………………………………………………………..

– Cấu trúc nhà:……………………………………………………………………….

– Diện tích toàn bộ khuôn viên:………………………………………………….

– Diện tích sử dụng:………………………………………………………………..

– Vị trí nhà:……………………………………………………………………………

– Căn nhà được xây cất trên lô đất……….. bằng khoán tờ bản đồ số….

– Nguồn gốc nhà:……………………………………………………………………

Điều 2: Cam kết của bên A

– Căn nhà đem cho thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A không thuộc diện xử lý theo các chính sách cải tạo, không bị tranh chấp về quyền sở hữu.

– Không bị xử lý bằng các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành.

– Đảm bảo cho bên B được trọn quyền sở hữu đối với căn nhà đã nhận.

– Thời gian giao nhận là:……………………………………….. …………..

Điều 3: Cam kết của bên B

– Bên B đồng ý nhận nhà trong tình trạng hiện hữu và chấp nhận mọi quyết định về địa dịch thông hành, về lộ giới, quy hoạch xây dựng, chỉnh trang đô thị, quy hoạch về sử dụng đất vì lợi ích quốc gia.

– Đóng thuế trước bạ và đăng bộ theo quy định.

– Thực hiện các nghĩa vụ đối với bên A.

Điều 4: Mọi sửa đổi bổ sung hợp đồng này chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản và do hai bên ký trước Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh)……………………………………………..

Hợp đồng này được lập thành 4 bản, bên A giữ một bản, bên B giữ hai bản để trước bạ và đăng bộ, Phòng Công chứng Nhà nước lưu một bản.

Sau khi đọc lại lần cuối cùng và hiểu rõ, hai bên cùng ký tên dưới đây:

            BÊN CHO                                                                  BÊN NHẬN

            (Bên A)                                                                           (Bên B)

 

 

 

CHỨNG NHẬN CỦA PHÒNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC

THÀNH PHỐ (TỈNH)……………

            Tôi………… , Công chứng viên Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh)                      .

– Căn cứ Bộ luật Dân sự Việt Nam công bố ngày 9-11-1995 có hiệu lực từ ngày1-7-1996.

– Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 18-5-1996 của Chính phủ về tổ chức hoạt động Công chứng Nhà nước.

– Căn cứ quy định về quản lý Nhà nước đối với nhà thuộc sở hữu tư nhân thành phố (tỉnh)        …….

– Sau khi kiểm tra năng lực hành vi của các đương sự.

CHỨNG NHẬN

Hợp đồng cho nhà trên đây được thực hiện bởi:

Bên cho

Ông………………………………………………………..

Bà …………………………………………………………

Bằng hợp đồng trên đây đã cho đứt căn nhà số…………….. đường……..…(xóm, ấp)… phường (xã)……………… quận (huyện)…………. thành phố (tỉnh)  ………………. thuộc sở hữu của ông bà theo các chứng từ sở hữu đã xuất trình trước mặt tôi, cho:

            Bên nhận

Ông………………………………………………………..

Bà …………………………………………………………

Đã đồng ý nhận căn nhà nói trên.

Mọi bàn bạc thảo luận về các điều kiện cho nhận giữa hai bên đã diễn ra từ trước khi ký kết hợp đồng này và ngoài sự chứng kiến của Công chứng viên dưới đây. Hôm nay, hai bên tự nguyện ký kết hợp đồng này dưới hình thức chứng thư công chứng theo nguyện vọng của hai bên và theo pháp luật quy định.

            Từ sau khi ký kết hợp đồng này, mọi thủ tục đăng ký trước bạ và đăng bộ hai bên cần phải thực hiện theo quy định.

            Hai bên đã đọc lại bản hợp đồng này, hiểu rõ mọi quyền lợi và nghĩa vụ của mình, đã ký tên, lăn tay trước mặt tôi trong tình trạng tỉnh táo, sáng suốt.

 

                                                                                 Ngày……… tháng……….. năm……………..

                                                                                              Công chứng viên

                                                                                             (Ký tên, đóng dấu)

Bấm tải miễn phí Hợp đồng tặng cho nhà ở

 

Có thể bạn quan tâm

 • Hợp đồng mua bán nhà đất

  Hợp đồng mua bán nhà

  Mẫu Hợp đồng mua bán nhà đất – Tải miễn phí Hợp đồng mua bán nhà CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ – Căn cứ qui định tại Bộ luật dân sự, Luật Nhà ở và các văn bản hướng …

 • Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

  Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —– & & & —– HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Hôm nay, ngày……tháng….năm 20…., tại số nhà……, đường………, phường………, quận………thành phố…….., chúng tôi gồm có: BÊN BÁN : (sau đây trong hợp đồng này gọi là Bên A) …

 • Biên bản nghiệm thu

  Biên bản nghiệm thu

  Chia sẻ mẫu Biên bản nghiệm thu mới nhất hiện nay CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________ BIÊN BẢN NGHIỆM THU Số :………../BBNT – Căn cứ vào Hợp đồng lao động số :………………..ký ngày………..tháng…… năm 2014 giữa Công ty………… và Ông…… – Căn cứ …

 • Biên bản họp gia đình

  Biên bản họp gia đình

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc ——*——                                                            TP HCM , ngày …. tháng …. năm 2019   BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH ( V/v: Phân chia phần đất hương hỏa gia đình)  Hôm nay, ngày … tháng …. năm 20….., tại nhà Ông ….. …

 • Trách nhiệm là gì ?

  Trách nhiệm là gì ?

  Trách nhiệm là gì ? Như thế nào là trách nhiệm ? Chắc hẳn các bạn đã từng nói hoặc đã nghe nói về 2 từ “ trách nhiệm”. Vậy trách nhiệm là gì và bạn đã hiểu rõ ý nghĩa của nó chưa? Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về “ trách nhiệm”.  …

 • Trẻ sốt mọc răng

  Cách xử lí khi trẻ sốt mọc răng ngay tại nhà mà mẹ nào cũng phải biết Khi trẻ sốt đau do mọc răng, mẹ có thể cho bé ăn chuối xắt lát ướp lạnh giúp xoa dịu lợi và giảm sưng, giảm đau, hạ sốt và bớt quấy khóc. Theo các chuyên gia Viện …