Cổ phiếu là gì

Cổ phiếu là gì

Cổ phiếu là gì – Tìm hiểu về cổ phiếu trong kinh doanh

Tìm hiểu về cổ phiếu

Cổ phiếu là gì 

Cổ phiếu được biết đến với vai trò là một loại giấy chứng nhận về số tiền mà chính nhà đầu tư đã đóng góp vào công ty phát hành cổ phiếu. Người sở hữu cổ phiếu được xem là cổ đông của công ty khi nắm giữ quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần ( cổ phần chính là sự phân chia vốn điều lệ của công ty) hay còn gọi là cổ phiếu của công ty đó.

Cổ phiếu là gì
Cổ phiếu là gì

Cổ phiếu tiếng anh là gì 

Cổ phiếu tiếng anh được gọi là share

Cổ phiếu được phân biệt ở nhiều dạng khác nhau như:

Cổ phiếu được phép phát hành là gì 

Đây chính là cách để huy động vốn điều lệ khi một công ty cổ phần thành lập thì sẽ phát hành cổ phiếu. Nhưng với một quy định cụ thể và số lượng cổ phiếu đó phải được đăng lí một cách cụ thể và rõ ràng. Nếu trong quá trình hoạt động công ty có bất lì thay đổi nào về số lượng cổ phiếu phát hành thì phải có sự đồng tình nhất trí của đa số các cổ đông trong hệ thống công ty.

Cổ phiếu đã phát hành là gì 

Đây là số lượng cổ phiếu mà các nhà đầu tư đã mua của công ty cổ phần và số tiền bán số cổ phiếu đó đã được công ty cổ phần thu về.

Cổ phiếu quỹ là gì 

Đây chính là loại cổ phiếu mà  nó không được xem là cổ phiếu đang lưu hành và cũng không có vốn. Nó đã được tham gia vào quá trình giao dịch trên thị trường và cũng đã được chính công ty cổ phần hay tổ chức phát hình cổ phiếu mua lại cổ phiếu quỹ bằng nguồn vốn tự có của đơn vị đó.

Cổ phiếu có nghĩa là gì
Cổ phiếu có nghĩa là gì

Cổ phiếu đang lưu hành là gì

Đúng với chính cái tên đó, cổ phiếu đang lưu hành là cổ phiếu đã phát hành và đang được lưu hành trên thị trường. Loại cổ phiếu này đã được các cổ đông mua từ công ty cổ phần và đang nắm giữ nó.

Công thức để xác định cổ phiếu đang lưu hành là:

Cổ phiếu đang lưu hành = cổ phiếu đã phát hành – cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu có hai loại chính 

Cổ phiếu thường

Đây là loại cổ phiếu thể hiện quyên sở hữu đối với một doanh nghiệp. Tuy vậy nhưng cổ phiếu thường chứa đựng một rủi ro là khi giá cả của cổ phiếu sẽ biến động rất bất thường, và khi giá cổ phiếu giảm sẽ ảnh hưởng đến khoản tiền đầu tư của chính nhà đầu tư. Một điều đặc biệt là khi doanh nghiệp bị phá sản thì cổ phiếu thường sẽ là loại cổ phiếu được thanh toán sau cùng.

Cổ phiếu tiếng anh là gì
Cổ phiếu tiếng anh là gì

Cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi thì sẽ có lợi nhuận khống quá cao nhưng sẽ đảm bảo khả năng an toàn hơn so với cổ phiếu thường. khi doanh nghiệp gặp phải rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh thì cổ phiếu ưu đãi của nhà đầu tư sẽ được ưu tiên thanh toán trước. Như vậy nhà đầu tư mua cổ phiếu thường sẽ hạn chế được rất nhiều rủi ro.

Cổ phiếu ưu đãi có những loại sau: cổ phiếu ưu đãi quyền biểu quyết. Cổ phiếu ưu đãi cổ tức, cổ phiếu ưu đãi hoàn lại.

Sau đây là một số loại cổ phiếu mà các bạn cần phải biết như là: cổ phiếu thưởng, cổ phiếu quỹ, cổ phiếu Esop, cổ phiếu OTC, cổ phiếu tăng trưởng, cổ phiếu Bluechip, cổ phiếu Penny, cổ phiếu phòng thủ, cổ phiếu Mạnh, cổ phiếu đầu tư, cổ phiếu XXX,