039 là mạng gì

039 là mạng gì

039 là đầu số được chuyển đổi từ đầu số cũ trước đây của nhà mạng Viettel. Trước đây khi còn sử dụng sim 11 số thì nó chính là 0169.