033 là mạng gì

033 là mạng gì

033 được biết đến là đầu số của nhà mạng Viettel. Đầu số này được chuyển đổi từ đầu số cũ khi còn sử dụng sim 11 số đó chính là 0163.