035 là mạng gì

035 là mạng gì

035 là đầu số mới của mạng Viettel sau khi được chuyển đổi từ đầu số 0165.