036 là mạng gì

036 là mạng gì

036 là đầu số sau khi đổi từ 11 số sang 10 số của nhà mạng Viettel, trước đây đầu số này là 0166 Viettel cũ.