Vũng Tàu Sammy

Địa chỉ:
18 Thùy Vân, TP. Vũng Tàu Điện thoại: 064.859495 Fax: 064.854762

Khu vực:
Miền Nam