Vũng Tàu Paradise

Địa chỉ:
01 Thuỳ Vân, TP. Vũng Tàu Điện thoại: 064.859687

Khu vực:
Miền Nam