Những vấn đề xảy ra trong quá trình ấp trứng gà

 

Các triệu chứng Nguyên nhân có thể
Trứng soi rõ ràng 
Không có vòng máu hoặc sự phát triển phôi thai.
– Trứng không có trống.
– Đàn bố mẹ thiếu dinh dưỡng.
– Trứng được lưu trữ dưới 4,50C hoặc đã quá cũ trước khi ấp.
Trứng soi rõ ràng 
Nhưng máu hoặc phôi rất nhỏ
– Máy ấp nhiệt độ quá cao.
– Trứng được lưu trữ dưới 4,50C hoặc trên 260C trước khi ấp.
Chết phôi 
Trước thời gian nở .
– Trứng không được đảo ít nhất 3 lần một ngày
– Thiếu thông gió.
– Máy ấp nhiệt độ đặt quá cao hoặc quá thấp.
– Gà mẹ ăn không đủ khẩu phần.
Trứng khẩy mỏ nhưng không nở
– Gà con chết trong vỏ. 
– Vỏ gắn với gà con (bị sát).
– Độ ẩm trung bình thấp.
– Nhiệt độ trung bình thấp.
– Độ ẩm thấp tại thời điểm nở.
– Nhiệt độ cao quá mức trong khoảng thời gian ngắn.
Nở quá sớm và rốn đẫm máu. – Nhiệt độ quá cao.
Trì hoãn nở (thời gian ấp kéo dài)
Trứng không khẩy mỏ cho đến ngày 21 hoặc sau đó.
– Nhiệt độ quá thấp.
Nở kéo dài (thời gian nở kéo dài)
Một số gà con khẩy mỏ sớm, nhưng nở  hoàn thiện kéo dài.
– Nhiệt độ quá cao.
Gà con bị què, bị tật – Bất thường trong phát triển.
– Gà mái thiếu dinh dưỡng.
– Máy ấp nhiệt độ quá cao.

     

 

 

soi trứng gà
   Ảnh: trứng được đưa vào máy ấp với nhiệt độ thích hợp.

  2. Trong quá trình ấp trứng cũng cần kiểm tra một số chi tiết như sau: 

– Vệ sinh và xông khử trừng máy ấp.

– Đặt máy áp tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp, có lối đi thuận tiện.

– Điều chỉnh nhiệt độ từ 37,8 0C trong 2-4 giờ trước khi bắt đầu ấp trứng.

– Để kiểm tra nhiệt độ máy ấp, cần có một nhiệt kế chính xác và nhiệt kế được đặt ở vị trí trứng. 

– Cấp nước vào khay nước ở phía dưới của máy ấp và  lưu giữ đầy đủ.