Tổng Hợp · 31/01/2022

Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì?

Đáp án module 4 THCS

Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì? Đây là câu hỏi trong tập huấn mô đun 4 THCS: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học. Để giải đáp được câu hỏi này mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

1. Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

id=”mcetoc_1fhsbankd2″>

Câu hỏi: Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì?

Trả lời:

2. Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

id=”mcetoc_1fhsbankd3″>

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được thực hiện theo các hoạt động/ bước chính sau:

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.