Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu sổ theo dõi quyết định tạm đình chỉ, hoãn, tiếp tục thi hành án

Bản in

Mẫu sổ theo dõi quyết định tạm đình chỉ, hoãn, tiếp tục thi hành án là gì? Mẫu sổ theo dõi quyết định tạm đình chỉ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu sổ theo dõi quyết định tạm đình chỉ, hoãn, tiếp tục thi hành án là gì?

id=”mcetoc_1dstc266q0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu sổ theo dõi quyết định tạm đình chỉ, hoãn, tiếp tục thi hành án là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc theo dõi quyết định tạm đình chỉ, hoãn, tiếp tục thi hành án. Mẫu nêu rõ nội dung theo dõi… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu sổ theo dõi quyết định tạm đình chỉ, hoãn, tiếp tục thi hành án

id=”mcetoc_1dstc266q1″ style=”text-align:justify”>

STT

Loại quyết định

Nội dung quyết định

Tạm đình chỉ

Hoãn thi hành án

Tiếp tục thi hành án

1

2

3

4

5

QĐ thi hành án

Bản án, quyết định

Người phải thi hành án

Người được thi hành án

Ghi chú

6

7

8

9

10

Mẫu sổ theo dõi quyết định tạm đình chỉ, hoãn, tiếp tục thi hành án

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.