Tổng Hợp · 31/01/2022

Tờ trình xin kinh phí tổ chức 26-3

Bảng dự trù kinh phí tổ chức 26/3

Tờ trình xin kinh phí cho cho các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo.

1. Tờ trình xin kinh phí tổ chức 26-3 số 1

id=”mcetoc_1evo9qgb60″>

TRƯỜNG THCS ……

BCH CHI ĐOÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày …tháng …năm …..

TỜ TRÌNH
V/v xin kinh phí tổ chức kỷ niệm 26/3 .

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS …..

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu cần thiết của chi đoàn để tổ chức tốt cho hoạt động kỷ niệm ngày 26/3 được long trọng và thiết thực.

Chi đoàn nhà trường tổ chức liên hoan sau buổi mít tinh ngày 26/3 .

Tổng mức kinh phí dự kiến là: ………………………….

Kinh phí chi đoàn có:……………..

Kinh phí công đoàn hỗ chợ: …………

Kinh phí còn thiếu: …………….

Vậy BCH chi đoàn kính trình nhà trường xem xét, giải quyết để chi đoàn có đủ kinh phí để tổ chức tốt cho lễ kỷ niệm ngày thành lập ĐTNCS HCM thành công tốt đẹp .

2. Tờ trình xin kinh phí tổ chức 26-3 số 2

id=”mcetoc_1evo9qgb71″>

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Chi Đoàn tr­ường ………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

TỜ TRÌNH

(V/v xin kinh phí cho cho các hoạt động

chào mừng … năm ngày thành lập Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh)

Kính gửi: Chi bộ Đảng, đồng kính gửi BGH tr­ường ………..

– Căn cứ vào kế hoạt hoạt động của BCH chi đoàn tr­ường ……………… năm học 20…- 20…

– Căn cứ vào mục đích, ý nghĩa và nội dung hoạt động của công tác đoàn thanh niên h­ướng tới lễ kỉ niệm … năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, năm thanh niên 20…

– Xét từ thực tế của chi đoàn, thay mặt cho BCH chi đoàn tôi xin đ­a ra bản dự trù kinh phí hoạt động trong tháng thanh niên của chi đoàn như­ sau:

1. Chi cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích cao trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

a, Các chi đội có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng … năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

+ Chi thưởng cho hoạt động nề nếp, học tập:

Chi Đội xếp thứ nhất:………..

Chi đội xếp thứ hai:……….

Chi đội xếp thứ ba:………..

b, Chi th­ưởng cho văn nghệ:

Giải nhất: ………..

Giải nhì: ………

Giải ba:……….

2. Chi cho thi TDGG và múa hát tập thể.

Giải nhất:………..

Giải nhì: ………..

Giải ba:…………..

3. Chi sinh hoạt phí: Đặt 03 mâm cơm (………../ mâm): …………

Tổng cộng: …………….

Nguồn quỹ đoàn trong năm học có………đ. Trừ 30% nộp xã Đoàn còn lại ……….đ.

Vậy tôi lập tờ trình này kính gửi chi bộ Đảng cùng BGH nhà trư­ờng tạo điều kiện xét duyệt chi cho chi đoàn số tiền là ………………….

Thay mặt BCH chi đoàn, tôi xin trân thành cảm ơn!

……………, ngày … tháng … năm 20…

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.