Mẫu phiếu lĩnh hóa chất

Phiếu lĩnh hóa chất

Mẫu phiếu lĩnh hóa chất

style=”text-align:center”>

Mẫu phiếu lĩnh hóa chất là mẫu phiếu được lập ra khi bệnh viện thực hiện việc lĩnh hóa chất. Mẫu phiếu lĩnh hóa chất nêu rõ thông tin của bệnh viện, thời gian và địa điểm lĩnh hóa chất, tên loại hóa chất, số lượng lĩnh hóa chất… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu lĩnh hóa chất tại đây.

Mẫu phiếu thanh toán ra viện

Mẫu phiếu xét nghiệm giải phẫu bệnh, khám nghiệm tử thi

Mẫu phiếu xét nghiệm vi sinh

Mẫu phiếu lĩnh hóa chất

Mẫu phiếu lĩnh hóa chất

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu lĩnh hóa chất như sau:

Sở Y tế……………………………………

BV: ………………………………………..

Khoa: ……………………………………..

PHIẾU LĨNH HOÁ CHẤT

Ngày …….. tháng…….. năm ………….

MS: 02D/BV-01

Số:……………………….

STT Tên hóa chất Đơn vị Số lượng Ghi chú
Yêu cầu Phát
Ngày ……. tháng…… năm …………..
TRƯỞNG KHOA DƯỢC
Họ tên……………………………..
NGƯỜI PHÁT
Họ tên……………………………..
NGƯỜI LĨNH
Họ tên……………………………..
TRƯỞNG KHOA
Họ tên……………………………..

Hướng dẫn:

– In khổ A4 dọc.

– Kê giấy than, viết 2 liên, bản chính nộp khoa Dược, bản giấy than lưu.

– Mã: mã số và mã vạch tuỳ theo mức độ sử dụng máy vi tính trong quản lý.