Mẫu hóa đơn điện tử GTGT dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế theo phương pháp khấu trừ

0
5

Bản in

Mẫu hóa đơn điện tử GTGT dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế theo phương pháp khấu trừ là gì? Mẫu hóa đơn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu hóa đơn điện tử GTGT dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế theo phương pháp khấu trừ là gì?

id=”mcetoc_1doij6tnc0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu hóa đơn điện tử GTGT dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế theo phương pháp khấu trừ là mẫu hóa đơn điện tử được lập ra để ghi chép về hóa đơn giá trị gia tăng dùng cho cá nhân, tổ chức khai thuế theo phương pháp khấu trừ. Mẫu nêu rõ thông tin người bán, người mua…

2. Mẫu hóa đơn điện tử GTGT dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế theo phương pháp khấu trừ

id=”mcetoc_1doij6tnc1″ style=”text-align:justify”>

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: 1C21TAA

Số: 123

Ngày 02 tháng 01 năm 2021

Tên người bán: CÔNG TY TNHH A

Mã số thuế:

Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố Hà Nội

Điện thoại:…………………………………… Số tài khoản……………………………………………….

Họ tên người mua: …………………………………………………………..…………

Tên người mua: ………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………..…………………………….……….

Địa chỉ: ……………………………………….………………………………….…………

Hình thức thanh toán:………………………Số tài khoản…………………Đồng tiền thanh toán: VNĐ

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thuế suất

Thành tiền chưa có thuế GTGT

Tiền thuế GTGT

Thành tiền có thuế GTGT

1

2

3

4

5

6

7= 4 x5

8 =7×6

9 = 7+8

Tổng tiền chưa có thuế GTGT:

Tổng tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất: …………

Số tiền viết bằng chữ:……………………………………………………………………….

Người mua hàng
(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng
(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, nhận hóa đơn)

Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế theo phương pháp khấu trừ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.