Mẫu đơn xin việc mới nhất cho phép tải miễn phí

Mẫu đơn xin việc mới nhất cho phép tải miễn phí

Mẫu đơn xin việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN VIỆC

Kính gởi: ……………………………………………………………………………………………………

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày tháng năm tại: ……………………………………………………………………………

Giấy chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………….

Cấp ngày tháng năm tại: …………………………………………………………………………….

Hiện cư ngụ tại: …………………………………………………………………………………………

Trình độ văn hóa: ………………………………………………………………………………………

Ngoại ngữ: …………………………………………………………………………………………………

+ Anh: ……………………………………………………………………………………………………….

+ Pháp: ………………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp chuyên môn: …………………………………………………………………………

Sức khỏe: …………………………………………………………………………………………………..

Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Nhà nước tuyển dụng và bố trí công việc làm.

Nếu được Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp.

Kính mong cơ quan xí nghiệp chấp nhận.

………., ngày ….. tháng…. năm 2014

Người viết đơn

MẪU 2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN VIỆC

 

                             Kính gửi: ………………………………………………….

 

Tôi tên:………………………………………………………………………………………….. Nam £, Nữ £

Sinh ngày…….tháng …… năm………… Tại:…………………………………………………………

Giấy chứng minh nhân dân số:…………………..cấp ngày…../…../…… ……………………

Nơi cấp……………………………………………………………………………………………………………….

Hiện cư ngụ tại: …………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Trình độ văn hóa:……………………………Ngoại ngữ:…………………………………………..

Trình độ chuyên môn:……………………………………………………………………………………………

Tình trạng sức khỏe:……………………………………………………………………………………………..

Hiện nay tôi chưa có việc làm, nguyện vọng xin được bố trí công việc làm.

Nếu được nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và chấp hành các chủ trương chính sách của Nhà nước và chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan, đơn vị.

Kính mong phòng khám (cơ sở) chấp nhận./.

 

XÁC NHẬN

Của UBND xã, phường, thị trấn

(hoặc Thủ trưởng đơn vị)

…………………………………………………..

……………………………………………….

…………………………………………………..

……………………………………………….

…………………………………………………..

……………………………………………….

…………………………………………………..

……………………………………………….

Ngày ….. tháng…….năm ……….

 

 

 

..…………., ngày….tháng… năm…                                          Kính đơn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU 3

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN VIỆC

 

Kính gửi: Ông/Bà [Tên người nhận]

[Vị trí công việc của người nhận]

Công ty [Tên công ty]

Thưa ông/bà [Tên],

[Họ và tên]

[Địa chỉ]

[Tên tỉnh thành]

Thông qua …, tôi được biết Quý Công ty đang cần tuyển vị trí [Tên vị trí công việc] Tôi mong muốn được thử sức mình trong môi trường làm việc hết sức năng động của Quý Công ty. Với trình độ và kinh nghiệm hiện có, tôi tự tin có thể đảm nhiệm tốt vai trò này tại công ty [Tên công ty].

Như đã đề cập trong hồ sơ đính kèm, tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc với các công ty … ở vị trí …. Ngoài ra, tôi còn có kinh nghiệm về … trong suốt thời gian làm việc với công ty …. – chuyên kinh doanh các mặt hàng … Là một trong nhiều sinh viên tốt nghiệp hàng đầu của trường Đại Học …, tôi hoàn toàn tự tin với vốn kiến thức về lĩnh vực … của mình.

Thêm vào đó, tôi có một năm kinh nghiệm làm việc cho một công ty kinh doanh … ở vị trí … sau khi tốt nghiệp. Tôi tin rằng đó là những nền tảng quý báu có thể giúp tôi hiểu rõ và đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng của Quý Công ty.

Cám ơn ông/bà đã dành thời gian quý báu để xem xét thư xin việc này. Tôi rất mong ông/bà có thể sắp xếp một cuộc phỏng vấn trực tiếp gần đây nhất để tôi có thể trình bày rõ hơn về bản thân cũng như tìm hiểu thêm các yêu cầu chi tiết cho vị trí [Tên vị trí công việc] của [Tên công ty].

Trân trọng. Xin cám ơn!

………., ngày ….. tháng…. năm 2014

Người viết đơn