1 đô bằng bao nhiêu cent

1 đô bằng bao nhiêu cent

1 đô bằng bao nhiêu cent  1$ (dollar) bằng bao nhiêu cent

Hiện nay có khá nhiều người vẫn không hề biết 1 dollar bằng bao nhiêu cent và 1 cent bằng bao nhiêu tiền Việt ? Theo đó có nhiều người gửi mail về cho Thời Sự Hỏi: Tôi vẫn chưa biết 1$ Mỹ bằng bao nhiêu cent (xu), anh chị vui lòng giải đáp

Thời Sự Trả lời 1 dollar Mỹ theo tỷ giá Việt Nam có thể thay đổi lên xuống. Tuy nhiên theo quy ước ở Mỹ thì 1$ = 100 cents. Tại Mỹ, không phải mằng hàng nào cũng được mua bán bằng tờ dollar mà có những mặt hàng rẻ hơn như báo, tạp chí, các mặt hàng có giá bán thấp… được tính bằng cent thì không thể dùng tờ 1$ để trao đổi mà phải dùng tiền xu gọi là cent.

Nếu 100 cents thì bằng 1$, theo đó anh chị có thể tính được 1 cent bằng bao nhiêu tiền Việt.