Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh

Bản in

Mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh là gì? Mẫu đơn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của Thiquocgia.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh là gì?

id=”mcetoc_1diuc7u4r0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, người đề nghị…

2. Mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh

id=”mcetoc_1diuc7u4r1″ style=”text-align:justify”>

Mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh.

Mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung đề nghị

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.