Mẫu sổ theo dõi các quyết định khác về thi hành án

Bản in

Mẫu sổ theo dõi các quyết định khác về thi hành án là gì? Mẫu sổ theo dõi gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu sổ theo dõi các quyết định khác về thi hành án là gì?

id=”mcetoc_1dstd0slp0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu sổ theo dõi các quyết định khác về thi hành án là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về các quyết định khác về thi hành án. Mẫu nêu rõ thông tin các quyết định… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu sổ theo dõi các quyết định khác về thi hành án

id=”mcetoc_1dstd0slp1″ style=”text-align:justify”>

STT

Loại quyết định

QĐ thành lập hội đồng tiêu hủy vật chứng…

Quyết định tiêu hủy vật chứng

Quyết định phạt tiền

Quyết định khác về thi hành án

1

2

3

4

5

Nội dung quyết định

Quyết định thi hành án

Bản án, quyết định của Tòa án

Ghi chú

6

7

8

9

Mẫu sổ theo dõi các quyết định khác về thi hành án

Mẫu sổ theo dõi các quyết định khác về thi hành án

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.