Mẫu biên bản bàn giao máy móc thiết bị

Biên bản bàn giao thiết bị mới nhất

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị máy móc được lập ra để bàn giao thiết bị giữa bên thuê và bên cho thuê. Đây là mẫu sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp, tổ chức. Biên bản được lập vào thời điểm hoàn thành việc sửa chữa, thi công hoặc cho thuê máy móc, thiết bị.

Mẫu biên bản bàn giao máy móc thiết bị

1. Biên bản bàn giao thiết bị là gì?

Biên bản bàn giao thiết bị là một hình thức biểu mẫu thường được sử dụng bởi các doanh nghiệp và công ty hiện nay. … Khi thỏa thuận được ký kết thành công biên bản bàn giao thiết bị máy móc sẽ được làm thành 2 bản, mỗi bên sẽ giữ 1 để làm cơ sở sử dụng nếu như có tranh chấp xảy ra giữa hai bên.

2. Nội dung của biên bản bàn giao

Biên bản bàn giao thiết bị máy móc sẽ có những nội dung chính sau đây:

  • Thông tin của người cung cấp và người nhận thiết bị máy móc
  • Thông tin thiết bị: Tình trạng, số lượng
  • Tên thiết bị máy móc, mã thiết bị, thông số kỹ thuật
  • Quy định về việc sử dụng thiết bị

3. Mẫu biên bản bàn giao máy móc thiết bị số 1

TRƯỜNG

TRUNG TÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày ….tháng ….năm …..

BIÊN BẢN

Vv. bàn giao thiết bị.

Hôm nay, ngày ….tháng …..năm …., tại Trường.chúng tôi gồm có:……….

BÊN GIAO :

1. Ông …………………..

2. Ông……………………

3. Ông……………………….

BÊN NHẬN:

1. Ông/bà

Trung tâm máy tính cho bàn giáo số thiết bị sau:

Stt Tên thiết bị Thông số kỹ thuật,

Mã thiết bị

Số lượng Hiện trạng
1.
2.
3.

Trung tâm máy tính giao cho Ông/bà:…………. Để làm nhiệm vụ sửa chữa hạ tầng mạng, sửa chữa máy tính cho toàn Trường, trong thời gian…………, nếu không có nhu cầu sử dụng hoặc không làm công việc này nữa có trách nhiệm bàn giao lại cho Trung tâm, mọi hư hỏng, mất không có lý do chính đáng ông/bà:……….hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và Biên bản Bàn giao được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau.

4. Mẫu biên bản bàn giao máy móc thiết bị số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO MÁY MÓC, THIẾT BỊ

Căn cứ hợp đồng kinh tế số………… ngày…. tháng…. năm về việc thuê thiết bị phục vụ thi công…………….giữa bên cho thuê là……… và bên đi thuê là……….

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm……, tại…………….. chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A):

Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

Đại diện:………………………………………………………….

BÊN NHẬN (Bên B):

Địa chỉ:………………………………………………………….

Đại diện:………………………………………………………….

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật,

Mã thiết bị

Số lượng Hiện trạng
1.
2.
3.

Biên bản này làm thành cơ sở để 2 bên thực hiện và quyết toán hợp đồng kinh tế số………….. ngày…… tháng…… năm…….

Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và Biên bản Bàn giao được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau.

Đại diện bên giao Đại diện bên nhận

4. Những lưu ý khi làm biên bản bàn giao thiết bị

Cung cấp thông tin đầy đủ: Như bạn biết, biên bản bàn giao máy móc thiết bị cần phải chứa đầy đủ các thông tin. Đầu tiên, bạn phải cung cấp thông tin cá nhân và thông tin liên lạc của người chuyển nhượng và người nhận.

Ngoài ra, biên bản cũng phải chứa đủ thông tin về những gì được giao. Nếu là sản phẩm được trao đổi, phải có giá trị rõ ràng, thời hạn cam kết đối với hàng hóa đến, số lượng và thông số của hàng hóa sẽ được giao … Nếu thứ được giao là một tài sản, giá trị phải được ước tính. Tính đặc thù của từng yếu tố, điều kiện và trách nhiệm liên quan đến người nhận.

Chuẩn bị song song hợp đồng mua bán, vận chuyển hàng hóa: Biên bản này hiện tại cần phải được soạn thảo song song với các loại hợp đồng mua bán hay là những cam kết giao nhận ban đầu để thông qua đó bạn có thể nắm bắt được tình hình. Bạn không nên đợi tới cuối cùng mới bắt đầu soạn thảo bởi như thế sẽ không tránh khỏi được việc xảy ra sai sót

Chữ ký “tươi”: Mỗi biên bản đều cần phải có chữ ký tươi của cả hai bên. Mỗi bên sẽ được giữ một bản để làm cơ sở sau này nếu như có tranh chấp xảy ra. Nếu biên bản không có đủ chữ ký và đóng dấu thì sẽ không có giá trị.

Những điều cần lưu ý khác: Biên bản bàn giao máy móc thiết bị bắt buộc phải được tạo thành từ 2 bản. Mỗi bên liên quan đều sẽ cần phải giữ một bản. Để sử dụng trong trường hợp tranh chấp xuất hiện.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.