Hướng dẫn cách chơi trò chơi Úp lá khoai

Bài đồng dao Úp lá khoai có rất nhiều phiên bản khác nhau tùy thuộc vào vùng miền, địa phương. Dưới đây, Thủ thuật chơi giới thiệu với các bạn các phiên bản phổ biến nhất:

Phiên bản 1

“Mười hai chong chóng

Đứa mặc áo trắng

Đứa mặc áo đen

Đứa xách lồng đèn

Đứa cầm ống thụt

Thụt ra thụt vô

Có thằng té xuống giếng

Có thằng té xuống xình

Úi chà, úi da!”

 

Phiên bản 2

“Úp lá khoai

Mười hai chong chóng

Đứa mặc áo trắng

Đứa mặc áo đen

Đứa xách lồng đèn

Đứa cầm ống thụt

Chạy ra chạy vô

Đứa xách ông điếu

Đứa té xuống sình

Thúi ình chình ngủ.”

 

Phiên bản 3

Úp lá khoai

Mười hai bông sứ

Đứa lượm khoai từ

Đứa đứng ngã tư

Đứa ngồi ứ hự.