Hướng dẫn cách chơi Dung dăng dung dẻ

Ngoài cách chơi phổ biến ở trên, người chơi có thể tiến hành chơi Dung dăng dung dẻ theo cách chơi khác:

– Người quản trò vẽ  sẵn các vòng tròn nhỏ trên đất, số lượng vòng tròn ít hơn số người chơi 1 đơn vị.

– Khi chơi, tất cả người chơi cùng nắm tay nhau tạo thành một hàng, đi vòng quanh các vùng tròn. Vừa đi vừa hát vang bài hát đồng dao.

– Khi hát đến câu cuối cùng là “ngồi sập xuống đây”, người chơi nhanh chóng tìm một vòng tròn gần nhất và ngồi xệp xuống.

– Do số lượng vòng tròn ít hơn số lượng người chơi, nên chắc chắn có 1 người chơi không có vòng tròn để ngồi. Người chơi này sẽ bị loại ra khỏi trò chơi.

– Tiếp tục xóa đi một vòng tròn và bắt đầu lượt chơi mới.

– Cứ tiếp tục chơi các lượt cho đến khi chỉ còn 2 người chơi và 1 vòng tròn. Người chơi thắng ở lượt chơi này sẽ là người chơi thắng chung cuộc.