Hướng dẫn cách chơi Chi chi chành chành

Nếu nói về lời bài hát của trò chơi Chi chi chành chành thì khi nghe chỉ tầm 2 lần thôi là bạn có thể nhẩm thuộc được rồi. Tuy nhiên, nếu đọc kĩ và suy ngẫm về nội dung bài hát, có lẽ rất ít người có thể hiểu được ý nghĩa đồng sau bài hát này.

Thực ra, bài hát này qua quá trình lưu truyền đã bị biến đổi khá nhiều âm và từ, vì vậy, nó đã không còn mang đúng ý nghĩa ban đầu. Nội dung bài vè ban đầu là:

Chu tri rành rành

Cái đanh nổ lửa

Con ngựa đứt cương

Ba vương tập đế

Cấp kế đi tìm

Hú tim bắt ập

Theo giải thích của sách Kinh Thi Việt Nam, bài vè này ghi lại các sự kiện trong giai đoạn lịch sử những năm 1856 – 1888 khi đất nước ta rơi vào loạn lạc, bị giặc Pháp xâm lược, triều đình rối loạn. Cụ thể là: 

Chu tri rành rành: có nghĩa là bố cáo cho thiên hạ được biết

Cái đanh nổ lửa: nói về tiếng súng đại bác đầu tiên của chiến hạm Catinat bắn vào Đà Nẵng năm Bính Thìn 1856 

Con ngựa đứt cương: Năm Quý Mùi (1883), Vua Tự Đức băng hà, triều đình rối loạn. 

Ba vương tập đế:  trong vòng chưa đầy 1 năm từ tháng 9 năm 1884 sau khi vua Tự Đức mất, đã có liên tiếp 3 vị vua thay nhau lên ngôi là Hiệp Hòa, Kiến Phúc và Hàm Nghi.

Cấp kế đi tìm: Sau khi Tôn Thất Thuyết đem vua Hàm Nghi đi trốn sau thất bại của việc quyết liều đánh úp dinh Khâm Sứ và Đồn Mang Cá do bị Thống Chế De Coursy xử ép, quân Pháp cấp tốc đi tìm vua Hàm Nghi.

Hú tim bắt ập: Chỉ sự kiện  tên Trương Quang Ngọc làm phản, bắt  vua Hàm Nghi vào ngày 26 tháng 9 năm 1888.