Công ty TNHH Phú Khang

Địa chỉ:
Địa chỉ: 97 Lý Tự Trọng, F.1, TP. Vũng Tàu
Điện thoại: 064.571989
Fax: 064.571990

Khu vực:
Miền Nam