Công ty TNHH Liên Hoa

Địa chỉ:
Địa chỉ: 177 Lê Hồng Phong, F.8, TP. Vũng Tàu
Điện thoại: 064.852718
Fax: 064.852225

Khu vực:
Miền Nam