Biển báo các xe chỉ được đi thẳng R301a

Ý nghĩa của biển báo

Biển hiệu lệnh các xe chỉ được đi thẳng R301a

style=”text-align:center”>

Biển báo giao thông R301a là biển báo được dùng để ra lệnh cho các xe chỉ được phép đi thẳng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết biển báo qua bài viết dưới đây.

Biển báo hướng đi phải theo

style=”text-align:justify”>

Biển báo hướng đi phải theo

· Số hiệu biển báo: 301a

· Tên biển báo: Hướng đi phải theo

· Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông báo hiệu các xe chỉ được đi thẳng (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định)

Khi đặt biển số R.301a ở trước nơi đường giao nhau thì hiệu lực tác dụng của biển là ở phạm vi khu vực nơi đường giao nhau phía sau biển tức là cấm xe rẽ phải hay rẽ trái. Nếu biển này đặt ở sau nơi đường giao nhau (bắt đầu vào đoạn đường phố) thì hiệu lực tác dụng của biển là từ vị trí đặt biển đến nơi đường giao nhau. Trong trường hợp này cấm rẽ trái và quay đầu trong vùng tác dụng của biển, chỉ cho phép rẽ phải vào cổng nhà hoặc ngõ phố có trên đoạn đường từ nơi đường giao nhau đặt biển đến nơi đường giao nhau tiếp theo.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu.

Tham khảo thêm