0866 là mạng gì

0866 là mạng gì

0866 là một đầu số của sim Viettel do nhà mạng Viettel quản lý