028 là mạng gì

028 là mạng gì

Đầu số 028 là mã vùng mới của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.