Ủy nhiệm chi là gì

Ủy nhiệm chi là gì

Ủy nhiệm chi là gì ? Unc là gì ? Ủy nhiệm chi tiếng anh là gì ?

Ngoài hình thức giao dịch bằng tiền mặt, các doanh nghiệp còn liên kết với ngân hàng để sử dụng hình thức ủy nhiệm chi trong các giao dịch.Vậy ủy nhiệm chi là hình thức giao dịch như thế nào? Ủy nhiệm chi là gì ? UNC là gì ? Hãy cùng tìm hiểu trong phần nội dung hôm nay mình chia sẻ nhé !

Unc là gì ? Viết tắt của từ gì ?

Thông thường nếu muốn thực hiện được hình thức ủy nhiệm chi hay lệnh chi. Người trả tiền cần có 1 tài khoản tại ngân hàng. Khi muốn ngân hàng chi trả,chuyển số tiền đó thay mình. Lúc này người trả tiền cần lập 1 lệnh chi theo mẫu của ngân hàng. Thông thường người này là giám đốc hoặc kế toán trưởng của một công ty.

Sau khi nhận được lệnh chi từ phía người trả tiền, ngân hàng sẽ trích 1 khoản tiền theo đúng số tiền ghi  trên mẫu ủy nhiệm chi từ tài khoản chủ lệnh chi để chuyển vào tài khoản của người thụ hưởng.

Như vậy thay vì người trả tiền trực tiếp chi trả cho người thụ hưởng thì người trả tiền chỉ cần ủy nhiệm, lập lệnh cho ngân hàng chi trả thay. Đây là cách hiểu đơn giản nhất về UNC. Ủy nhiệm chi thường chỉ sử dụng cho doanh nghiệp.

Mục đích sử dụng ủy nhiệm chi

Uỷ nhiệm chi được sử dụng với mục đích thanh toán và chuyển tiền. Thanh toán và chuyển tiền đều cần tài khoản chi và tài khoản nhận, hai tài khoản này cùng hay khác hệ thống ngân hàng đều có thể ủy nhiệm chi.

Tùy từng mục đích của chủ lệnh chi mà tiền vào tài khoản của người thụ hưởng khác nhau.

Cụ thể: +với mục đích thanh toán thì tiền sẽ được chuyển trực tiếp từ tài khoản người trả đến tài khoản người nhận.

+ sử dụng với mục đích chuyển tiền thì tiền có thể chuyển trực tiếp đến tài khoản người nhận nếu cùng hệ thống ngân hàng. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản người nhận dưới hình thức Chuyển tiền phải trả nếu hai tài khoản khác hệ thống ngân hàng.

Tại sao ủy nhiệm chi thường có 2 liên?

Để sử dụng cho mục đích kiểm tra, lưu giữ và hoạch toán chứng từ, ủy nhiệm chi thường có 2 liên.

Liên 1: Ngân hàng lưu giữ.

Liên 2: Trả về cho người viết ủy nhiệm chi

Tất cả các liên đều phải do chủ lệnh chi viết,ký, ngân hàng chỉ kiểm tra, đóng dấu xác nhận và trả liên 2 cho chủ lệnh chi.

Uỷ nhiệm chi viết như thế nào cho đúng ?

Unc viết như thế nào ? Hay cách viết ủy nhiệm chi như thế nào để không phải sửa đi sửa lại nhiều lần ? Dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách viết ủy nhiệm chi, cũng như mẫu ủy nhiệm chi của một số ngân hàng tại Việt Nam hiện nay.

Hiện nay đối với ngân hàng khác nhau thì sẽ có những mẫu ủy nhiệm chi khác nhau. Nhưng đa phần 1 ủy nhiệm chi sẽ có 2 phần chi tiết như sau:

Phần 1: Đề nghị ghi nợ TK (thường là Kế toán của các doanh nghiệp).

+ Ngày(Date): ngày viết ủy nhiệm chi, nhớ ghi cả tháng và năm.

+  Về thông tin của chủ lệnh chi, bao gồm:

+ Số TK : Số tài khoản chủ lệnh chi muốn trích

+ Tên TK: Ghi tên cá nhân nếu không phải là doanh nghiệp(Ghi đúng trong TK thẻ).  Ghi tên đơn vị công ty nếu là doanh nghiệp. (Ghi đúng trong TK thẻ)

+  Đại chỉ: Địa chỉ cá nhân nếu cá nhân chuyển/ địa chỉ công ty nếu là doanh nhiệp chuyển.

+ Tại NH: Tên ngân hàng của TK chi_chi nhánh ngân hàng

+ Số tiền:

+ Bẳng số: ghi số tiền cần chuyển

+ Bằng chữ: Ghi lại bằng chữ số tiền cần chuyển

+  Nội dung: Ghi nội dung cần ủy nhiệm chi.

+  Chủ tài khoản ký và đóng dấu:

—- Nếu là cá nhân thì ký.

—- Nếu là doanh nghiệp thì người ký là giám đốc và đóng đấu công cty.

—- Kế toán trưởng ký: Kế toán trưởng của doanh nghiệp.

Về người thụ hưởng ( Ghi Có TK):

Ghi Thông tin của đơn vị thụ hưởng

Phần 2: Dành cho ngân hàng

Mã VAT: Mã VAT của tờ ủy nhiêm chi

Thanh toán viên, kiểm soát ký , giám đốc ký và đóng dấu ngân hàng. Xác nhận ủy nhiêm chi.

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu thêm về bản chất cũng như cách viết 1 ủy nhiệm chi.

Mẫu ủy nhiệm chi của các ngân hàng

Ủy nhiệm chi ngân hàng Vietcombank
Ủy nhiệm chi ngân hàng Vietcombank

Ủy nhiệm chi ngân hàng Vietcombank

Ủy nhiệm chi ngân hàng Techcombank
Ủy nhiệm chi ngân hàng Techcombank

Ủy nhiệm chi ngân hàng Techcombank

Mẫu ủy nhiệm chi ngân hàng agribank
Mẫu ủy nhiệm chi ngân hàng agribank

Mẫu ủy nhiệm chi ngân hàng agribank

Mẫu ủy nhiệm chi ngần hàng acb
Mẫu ủy nhiệm chi ngần hàng acb

Mẫu ủy nhiệm chi ngần hàng acb