Trung tâm tổ chức hội nghị và du lịch chất lượng cao quốc tế Goldentour & Conventin(GoldenServices Group)

Địa chỉ:
14-16 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội l, Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 3.944 6006 – Fax: (84-4) 3.944 6000

Khu vực:
Miền Bắc

Là tập đoàn tổ chức dịch vụ đa ngành. Với 03 trung tâm: Trung tâm Xúc tiến thương mại và Hợp tác quốc tế ICT (ICT PROMOTION AGENCY), Trung tâm Tổ chức Hội nghị và Du lịch chất lượng cao quốc tế Goldentour & Conventin), Trung tâm vận chuyển khách du lịch GoldenTrans.