Trung tâm hợp tác quốc tế Thăng Long

Địa chỉ:
12, Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (844) 747 2283 Fax: (844) 747 2284

Khu vực:
Miền Bắc

Cty chuyên tổ chức các tour du lịch Quốc tế, chuyên đề, du khảo nước ngoài.