Trung tâm Du lịch dịch vụ Công đoàn Hà Nội

Địa chỉ:
Trụ sở chính công ty: 98 đường Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận: Tây Hồ, Hà Nội. Điện thoại: (04) 8.293811-8.293834; Fax: (84.4) 8.293825- 8.291377 Website www.hanoiholiday.com.vn

Khu vực:
Miền Bắc

• Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống.
• Phục vụ nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe cho công nhân viên chức lao động và các hoạt động của tổ chức Công đoàn.
• Kinh doanh lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa.
• Xây dựng và tổ chức kinh doanh các trung tâm thương mại, siêu thị, các trung tâm hỗ trợ phát triển ngành nghề truyền thống.
• Kinh doanh dịch vụ y tế xoa bóp bấm huyệt, xông hơi.
• Kinh doanh vận chuyển khách du lịch, vận tải hàng hoá, taxi.