Trung tâm điều hành & Hướng dẫn du lịch-Công ty Dịch vụ du lịch Gia Lai

Địa chỉ:
215 Hùng Vương, TP.Pleiku, Gia Lai ĐT: (059)3824891

Khu vực:
Miền Trung