Danh sách 20+ trong pascal khai báo nào sau đây sai hay nhất

1 Khai báo nào sau đây sai Trong Turbo Pascal

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 06/24/2022
 • Đánh giá: 4.92 (783 vote)
 • Tóm tắt: Câu 11: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai? A. Var K:Byte; B. Var K:Real; C. Var K:Word; D. Var K:Read; Câu 12: Một số tên

2 Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, khai báo nào sau đây là sai

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 12/29/2021
 • Đánh giá: 4.65 (233 vote)
 • Tóm tắt: Cho biết kết quả của biểu thức sau: LENTH(‘THPT TAM NGAI’);. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, cách khai báo xâu ký tự nào sau đây là đúng? Const n =50;

3 Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai:

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 4.39 (297 vote)
 • Tóm tắt: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai: · A. program BaiTap 3; · B. uses crt; · C. var x1: byte; · D. const pi=3.14; · Đáp án A · Câu trả lời này có hữu ích không?

4 Trong Pascal, khai báo nào sau đây sai:

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 05/21/2022
 • Đánh giá: 4.29 (444 vote)
 • Tóm tắt: Trong Pascal, khai báo nào sau đây sai: Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý… Hệ thống bài tập đầy đủ, ngắn gọn, 

5 [Tin Học 8] Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng (Đáp án & Giải Thích)

[Tin Học 8] Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng (Đáp án & Giải Thích)
 • Tác giả: studytienganh.vn
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Đánh giá: 4.04 (397 vote)
 • Tóm tắt: Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng? A. var tbc: byte;. B. Var 50: integer;. C. Const y: real;
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết này, studytienganh đã giải đáp thắc mắc của các bạn liên quan tới câu hỏi “Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?” Chúc các bạn học tập thật tốt và đừng quên theo dõi studytienganh để biết thêm nhiều điều thú vị. Hẹn gặp lại các bạn …

6 Cách khai báo nào sau đây là đúng?

 • Tác giả: orchivi.net
 • Ngày đăng: 10/06/2021
 • Đánh giá: 3.84 (456 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai: A. program BaiTap 3;. B. uses crt;
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết này, studytienganh đã giải đáp thắc mắc của các bạn liên quan tới câu hỏi “Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?” Chúc các bạn học tập thật tốt và đừng quên theo dõi studytienganh để biết thêm nhiều điều thú vị. Hẹn gặp lại các bạn …

7 Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai:

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 08/06/2022
 • Đánh giá: 3.66 (315 vote)
 • Tóm tắt: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai: · A. program BaiTap3; · B. uses crt; · C. var x1: byte; · D. const pi:=3.14; · Đáp án D · Câu trả lời này có hữu ích không?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết này, studytienganh đã giải đáp thắc mắc của các bạn liên quan tới câu hỏi “Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?” Chúc các bạn học tập thật tốt và đừng quên theo dõi studytienganh để biết thêm nhiều điều thú vị. Hẹn gặp lại các bạn …

8 A. program BaiTap 3; B. uses crt; C. var x1: byte; D. const pi=3.14

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 11/08/2021
 • Đánh giá: 3.57 (539 vote)
 • Tóm tắt: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai: A. program BaiTap 3; B. uses crt; C. var x1: byte; D. const pi=3.14;
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết này, studytienganh đã giải đáp thắc mắc của các bạn liên quan tới câu hỏi “Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?” Chúc các bạn học tập thật tốt và đừng quên theo dõi studytienganh để biết thêm nhiều điều thú vị. Hẹn gặp lại các bạn …

9 Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, khai báo nào trong các khai báo sau là sai khi

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 07/17/2022
 • Đánh giá: 3.27 (402 vote)
 • Tóm tắt: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, khai báo nào trong các khai báo sau là sai khi khai báo xâu kí tự ? C. Var S : string256; Trắc nghiệm môn Tin học Lớp 11
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết này, studytienganh đã giải đáp thắc mắc của các bạn liên quan tới câu hỏi “Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?” Chúc các bạn học tập thật tốt và đừng quên theo dõi studytienganh để biết thêm nhiều điều thú vị. Hẹn gặp lại các bạn …

10 Cú pháp khai báo nào sau đây sai?

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 07/14/2022
 • Đánh giá: 3.13 (564 vote)
 • Tóm tắt: Cú pháp khai báo nào sau đây sai? A Var a: array[1. . 10] of integer; B Var a=array[1. . 10] of integer; C Var a: array[-9
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết này, studytienganh đã giải đáp thắc mắc của các bạn liên quan tới câu hỏi “Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?” Chúc các bạn học tập thật tốt và đừng quên theo dõi studytienganh để biết thêm nhiều điều thú vị. Hẹn gặp lại các bạn …

11 Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, khai báo nào dưới đây sai về biến kiểu xâu

 • Tác giả: tharong.com
 • Ngày đăng: 04/14/2022
 • Đánh giá: 2.88 (83 vote)
 • Tóm tắt: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, khai báo nào trong các khai báo sau là sai khi khai báo xâu kí tự ?A. Var S : string;B. Var X1 :
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết này, studytienganh đã giải đáp thắc mắc của các bạn liên quan tới câu hỏi “Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?” Chúc các bạn học tập thật tốt và đừng quên theo dõi studytienganh để biết thêm nhiều điều thú vị. Hẹn gặp lại các bạn …

12 Top 30 trong các khai báo sau, khai báo nào đúng trong pascal 2022

 • Tác giả: thatim.com
 • Ngày đăng: 01/15/2022
 • Đánh giá: 2.83 (162 vote)
 • Tóm tắt: trong pascal khai báo nào sau đây là sai khi khai báo 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết này, studytienganh đã giải đáp thắc mắc của các bạn liên quan tới câu hỏi “Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?” Chúc các bạn học tập thật tốt và đừng quên theo dõi studytienganh để biết thêm nhiều điều thú vị. Hẹn gặp lại các bạn …

13 Câu 11: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai? A. Var K:Byte B. Var K:Real C. Var K:Word D. Var K:Read Câu 12: Một số tên được NNLT quy định v

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 03/12/2022
 • Đánh giá: 2.66 (103 vote)
 • Tóm tắt: Câu 11: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai? A. Var K:Byte; B. Var K:Real; C. Var K:Word; D. Var K:Read; Câu 12: Một số tên được NNLT quy định với ý 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết này, studytienganh đã giải đáp thắc mắc của các bạn liên quan tới câu hỏi “Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?” Chúc các bạn học tập thật tốt và đừng quên theo dõi studytienganh để biết thêm nhiều điều thú vị. Hẹn gặp lại các bạn …

14 Top 30 trong pascal khai báo nào sau đây viết sai 2022

 • Tác giả: seongay.com
 • Ngày đăng: 01/02/2022
 • Đánh giá: 2.59 (62 vote)
 • Tóm tắt: Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai: A. program BaiTap 3; B. uses crt; C. var x1: byte; D. const pi=3.14;
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết này, studytienganh đã giải đáp thắc mắc của các bạn liên quan tới câu hỏi “Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?” Chúc các bạn học tập thật tốt và đừng quên theo dõi studytienganh để biết thêm nhiều điều thú vị. Hẹn gặp lại các bạn …

15 Trong Pascal, khai báo nào sau đây sai:

 • Tác giả: qa.haylamdo.com
 • Ngày đăng: 04/17/2022
 • Đánh giá: 2.42 (124 vote)
 • Tóm tắt: Trong Pascal, khai báo nào sau đây sai: · A. Program Giai_PTB2; · B. Uses crt; · C. Var a, b, c: real; · D. Const pi = 3,14; · Đáp án đúng : D · Câu trả lời này có 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết này, studytienganh đã giải đáp thắc mắc của các bạn liên quan tới câu hỏi “Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?” Chúc các bạn học tập thật tốt và đừng quên theo dõi studytienganh để biết thêm nhiều điều thú vị. Hẹn gặp lại các bạn …

16 Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, khai báo nào trong các khai báo sau là  sai khi khai báo xâu kí tự ? 

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 01/04/2022
 • Đánh giá: 2.45 (137 vote)
 • Tóm tắt: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, khai báo nào trong các khai báo sau là sai … Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết này, studytienganh đã giải đáp thắc mắc của các bạn liên quan tới câu hỏi “Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?” Chúc các bạn học tập thật tốt và đừng quên theo dõi studytienganh để biết thêm nhiều điều thú vị. Hẹn gặp lại các bạn …

17 Top 15 câu lệnh nào sau đây là đúng khi khai báo biến sâu trong pascal

 • Tác giả: marvelvietnam.com
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 2.38 (123 vote)
 • Tóm tắt: Doctailieu.com; Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng? a. Var tb real; Trong Pascal chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau phần khai
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết này, studytienganh đã giải đáp thắc mắc của các bạn liên quan tới câu hỏi “Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?” Chúc các bạn học tập thật tốt và đừng quên theo dõi studytienganh để biết thêm nhiều điều thú vị. Hẹn gặp lại các bạn …

18 Trong Pascal, khai báo nào sau đây sai:

 • Tác giả: baitap.com.vn
 • Ngày đăng: 12/24/2021
 • Đánh giá: 2.26 (82 vote)
 • Tóm tắt: Trong Pascal, khai báo nào sau đây sai: · A. Program Giai_PTB2; · B. Uses : crt; · C. Var a, b, c: real; · D. Const pi = 3.14; · Đáp án đúng : B 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết này, studytienganh đã giải đáp thắc mắc của các bạn liên quan tới câu hỏi “Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?” Chúc các bạn học tập thật tốt và đừng quên theo dõi studytienganh để biết thêm nhiều điều thú vị. Hẹn gặp lại các bạn …

19 Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai: – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 12/10/2021
 • Đánh giá: 2.05 (143 vote)
 • Tóm tắt: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai:A. program BaiTap3;B. uses crt;C. var x1: byte;D. const pi:=3.14;
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết này, studytienganh đã giải đáp thắc mắc của các bạn liên quan tới câu hỏi “Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?” Chúc các bạn học tập thật tốt và đừng quên theo dõi studytienganh để biết thêm nhiều điều thú vị. Hẹn gặp lại các bạn …

20 Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, khai báo nào trong các khai báo sau là sai khi

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 06/16/2022
 • Đánh giá: 2.02 (138 vote)
 • Tóm tắt: · Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, khai báo nào trong các khai báo sau là sai khi khai báo xâu kí tự ? C. Var S : string256; Trắc nghiệm môn 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết này, studytienganh đã giải đáp thắc mắc của các bạn liên quan tới câu hỏi “Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?” Chúc các bạn học tập thật tốt và đừng quên theo dõi studytienganh để biết thêm nhiều điều thú vị. Hẹn gặp lại các bạn …

21 Top 18 Trong Pascal Khai Báo Nào Sau Đây Là Sai Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, khai báo nào trong các khai báo sau là sai khi

 • Tác giả: ladigi.vn
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 1.93 (101 vote)
 • Tóm tắt: Bạn đang tìm hiểu về Trong Pascal Khai Báo Nào Sau Đây Là Sai, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Trong Pascal Khai Báo Nào Sau Đây Là Sai
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết này, studytienganh đã giải đáp thắc mắc của các bạn liên quan tới câu hỏi “Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?” Chúc các bạn học tập thật tốt và đừng quên theo dõi studytienganh để biết thêm nhiều điều thú vị. Hẹn gặp lại các bạn …

22 Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng? Khai báo nào sai sửa lại cho đúng. a) Const x : real b) Var R 30

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 10/14/2021
 • Đánh giá: 1.79 (59 vote)
 • Tóm tắt: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng? Khai báo nào sai sửa lại cho đúng. a) Const x : real ; b) Var R = 30 ; câu hỏi 3006026 – hoidap247.com
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết này, studytienganh đã giải đáp thắc mắc của các bạn liên quan tới câu hỏi “Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?” Chúc các bạn học tập thật tốt và đừng quên theo dõi studytienganh để biết thêm nhiều điều thú vị. Hẹn gặp lại các bạn …