Top 100 trò chơi dân gian gắn liền với “tuổi thơ dữ dội” của bạn

1. Cướp cờ

2. Thả chó

3. Dung dăng dung dẻ

4. Chi chi chành chành

5. Chùm nụm

6. Nhảy bao bố

7. Đúc cây dừa, chừa cây mỏng

8. Tả cáy

9. Thổi cơm thi

10. Đánh quay

11. Chơi chuyền

12. Thi diều sáo ( thả diều)

13. Ô ăn quan, Ô láng

14. Mèo đuổi chuột

15. Rồng rắn lên mây

16. Ném còn

17. Thi thơ

18. Thi dưa hấu

19. Thi thả chim

20. Đánh roi múa mọc ( Đánh roi múa mộc)

21. Nhún đu ( Đánh đu)

22. Kéo co

23. Đấu vật

24. Vật cù

25. Bịt mắt bắt dê

26. Kéo cưa lừa xẻ

27. Cướp cầu

28. Kéo chữ

29. Đua thuyền: Racing boat

30. Chơi hóp

31. Đánh trỏng

32. Tổ tôm

33. Cờ lúa ngô

34. Tứ sắc

35. Cờ tu hú

36. Đánh tam cúc

37. Cờ người

38. Pháo đất

39. Chọi gà

40. Cá sấu lên bờ

41. Nu na nu nống

42. Thả đỉa ba ba

43. Tập tầm vông

44. Kéo đồng

45. Đập niêu

46. Vuốt hạt nổ

47. Cắp cua bỏ giỏ

48. Đánh bung

49. Đánh chat

50. Rải gianh

51. Phụ đồng ếch

52. Ném vòng cổ vịt

53. Chọi trâu

54. Đánh phết

55. Lò cò

56. Đúc nậm đúc Nị

57. Lộn cầu vồng

58. Nhảy ngựa

59. Nhảy dây

60. Bầu cua cá cọp  ( Bầu cua tôm cá)

61. Đá cầu

62. Đi cà kheo

63. Trốn tìm

64. Xia cá mè

65. Bắt chạch bắt lươn

66. Chơi u

67. Cặp kè

68. Chặt cây dừa chừa cây đậu

69. Chọi cỏ gà

70. Trồng cây chuối

71. Bắt vịt

72. Lia lon ( ném lon)

73. Kéo xèng xèng

74. Ếch dưới ao

75. Chim bay cò bay

76. Kéo cưa lừa xẻ ( Cò cưa kéo xẻ)

77. Nhảy sạp

78. Hất phết

79. Vật cầu

80. Ném giỏ

81. Đấu gậy bảy

82. Đánh quân chạy cờ

83. Đi cầu tre

84. Đuổi lợn

85. Chọi dế

86. Cờ bỏi

87. Đáo cọc

88. Đáo mẹt – Đáo đĩa

89. Xúc xắc xúc xẻ