Tổng hợp những hình phạt vui khi chơi trò chơi

Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc).

Cách phat: 

– Tập thể cùng hát “Con cò có cái cổ cao cao, có cái cẳng cong cong”

– Quản trò hô: Cò đâu? Cò đâu?

– Người bị phạt đáp: Cò đây! Cò đây!

– Quản trò: Cổ đâu?

– Người bị phạt: Cổ đây! (đưa cổ, đầu ra)

– Quản trò: Cẳng đâu?

– Người bị phạt: Cẳng đây! (đưa chân trái ra)

Người bị phạt tập trung thành một hàng dọc, chân phải co lên, người đứng sau cầm chân phải người đứng trước. Tập thể cùng nhảy lò cò quanh vòng tròn khi tập thể bắt đầu hát.