Tổng Cty Du Lịch Hà Nội

Địa chỉ:
Trụ sở chính: 18 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-4) 8264 061 | Fax: (84-4) 8241 101
Website www.hanoitourist.com.vn

Khu vực:
Miền Bắc

Tổng Công ty Du lịch Hà Nội hoạt động và quản lý theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con. Công ty mẹ – Tổng Công ty Du lịch Hà Nội là Công ty Nhà nước giữ quyền chi phối các Doanh nghiệp trực thuộc, hoạt động theo Luật doanh nghiệp Nhà nước.
Chuyên kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa; Kinh doanh khách sạn, vận chuyển khách du lịch; Kinh doanh các dịch vụ du lịch.