Tổng Hợp · 31/01/2022

Tiêu chí rèn luyện thanh niên 2021

Hiện nay có mấy tiêu chí rèn luyện thanh niên?

Tiêu chí rèn luyện thanh niên 2021 gồm những gì? Hiện nay có mấy tiêu chí rèn luyện thanh niên? Thanh niên là tương lai của đất nước do đó việc rèn luyện thanh niên luôn được chú trọng kịp thời và toàn diện.

1. Tiêu chí rèn luyện thanh niên

id=”mcetoc_1f917s4do0″ style=”text-align:justify”>

Hiện nay có các tiêu chí rèn luyện thanh niên như sau:

1.1 Tiêu chí rèn luyện thanh niên thứ nhất: Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa.

id=”mcetoc_1f917s4do1″ style=”text-align:justify”>

Tiêu chí rèn luyện thanh niên này gồm các nội dung như sau:

1.2 Tiêu chí rèn luyện thanh niên thứ hai: Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng

id=”mcetoc_1f917s4do2″ style=”text-align:justify”>

Tiêu chí rèn luyện thanh niên thứ hai gồm các nội dung như sau:

1.3 Tiêu chí rèn luyện thanh niên thứ ba: Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật

id=”mcetoc_1f917s4do3″ style=”text-align:justify”>

Tiêu chí rèn luyện thanh niên thứ ba gồm các nội dung:

1.4 Tiêu chí rèn luyện thanh niên thứ tư: Giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng

id=”mcetoc_1f917s4do4″ style=”text-align:justify”>

Tiêu chí rèn luyện thanh niên thứ tư gồm các nội dung:

1.5 Tiêu chí rèn luyện thanh niên thứ năm: Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập

id=”mcetoc_1f917s4do5″ style=”text-align:justify”>

Tiêu chí rèn luyện thanh niên thứ năm gồm các nội dung:

2. Tiêu chí hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

id=”mcetoc_1f917s4do6″ style=”text-align:justify”>

Hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới được xây dựng theo tiêu chí nào?

Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới được xây dựng theo 12 tiêu chí sau:

Trên đây là Tiêu chí rèn luyện thanh niên 2021

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.