Tổng Hợp · 31/01/2022

Thay đổi mức phạt vi phạm hóa đơn áp dụng từ ngày 01/08/2016

Mức phạt hóa đơn 2016

Thay đổi mức phạt vi phạm hóa đơn áp dụng từ ngày 01/08/2016

style=”text-align:center”>

Thay đổi mức phạt vi phạm hóa đơn áp dụng từ ngày 01/08/2016 bao gồm những quy định, mức phạt với các hành vi vi phạm về đặt in hóa đơn, phát hành hóa đơn, sử dụng hóa đơn khi bán hàng, dịch vụ, … với nhiều thay đổi áp dụng theo nội dung Nghị định 49/2016/NĐ-CP. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết dưới đây.

Mức phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu năm 2016

Hướng dẫn cách kiểm tra hóa đơn mới nhất năm 2016

MỨC PHẠT VI PHẠM HÓA ĐƠN THEO NGHỊ ĐỊNH 49/2016/NĐ-CP

style=”text-align:center”>

Hiện nay vấn đề chứng từ, hoá đơn vẫn là vấn đề cấp bách đối với các doanh nghiệp, trong khi đó thông tư, nghị định lại thay đổi liên tục, các bạn không nắm bắt kịp thời dẫn đến làm sai quy định thì bị phạt. Ngày 27/05/2016 Chính phủ ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 109/2013/NĐ-CP về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá đơn. Để các bạn nắm chi tiết, Thiquocgia.vn xin chia sẻ bài viết Mức phạt hoá đơn áp dụng từ ngày 01/08/2016 cụ thể như sau:

Tại điều 3 Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ sửa đổi như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 6 điều 34: Hành vi vi phạm về đặt in hoá đơn

Trước:

Biện pháp khắc phục: Huỷ hoá đơn đặt in giả; cho và bán hoá đơn

Sau khi sửa:

Biện pháp khắc phục: Huỷ hoá đơn khi doanh nghiệp được cơ quan thuế thông báo không đủ điều kiện đặt in hoá đơn; hoá đơn giả; hoá đơn cho và bán cho các nhân tổ chức khác.

2. Bổ sung khoản 1a điều 37: Hành vi vi phạm về phát hành hoá đơn

Trước: Chưa qui định

Sau khi bổ sung: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi

Trường hợp doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh nộp thông báo điều chỉnh thông tin và bảng kê hoá đơn chưa sử dụng chậm sau 10 ngày đến cơ quan quản lý thuế mới.

Sử dụng hoá đơn trước 5 ngày được sử dụng trên thông báo phát hành hoá đơn.

3. Sửa đổi, bổ sung điều 37 như sau: Hành vi vi phạm về phát hành hoá đơn

Trước: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

Sau khi sửa: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

4. Bổ sung điểm g khoản 3 điều 38: Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Trước: Không có

Sau khi sửa đổi:

“g. Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình Tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình Tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.
Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền”.

Trong các trường hợp trên bổ sung thêm vào các trường hợp vi phạm hành chính bị phạt từ 4.000.000đ đến 8.000.000đ.

5. Bãi bỏ điểm a khoản 4 điều 38

Trước: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

“Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.”

Sau khi sửa đổi: Bỏ qui định.

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 39 : Về hành vi sử dụng hoá đơn của người mua

Trước: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi:

Sau khi sửa đổi: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 điều 40: Hành vi về lập, gửi thông báo, báo cáo (trừ thông báo phát hành hoá đơn)

Trước: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi

Sau khi sửa đổi, bổ sung: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi

Bổ sung: “4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm Khoản 1 Điều này phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định”.

8. Bổ sung khoản 5a điều 44: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn

Trước: Chưa qui định

Sau khi bổ sung:

“5a. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi thẩm quyền của mình quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định tại Nghị định này:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

Theo qui định trên thì các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm về hoá đơn thì chủ tịch uỷ ban nhân dân các cấp xã, huyện, tỉnh đều có thẩm quyền ra quyết định xử phạt các hành vi vi phạm về hoá đơn.

Trên đây là những thông tin chi tiết thay đổi về mức phạt vi phạm hoá đơn mà Thiquocgia.vn muốn gửi tới các bạn tham khảo, giúp công việc được thuận lợi và chính xác hơn. Chúc các bạn thành công!