Tổng Hợp · 31/01/2022

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 2 môn Tự nhiên xã hội

Mẫu phiếu góp ý SGK lớp 2

Bộ GD-ĐT đang tổ chức cho giáo viên dạy học các môn học, hoạt động giáo dục tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6. Sau đây là Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 môn Tự nhiên xã hội.

Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 môn TNXH chỉ mang tính chất tham khảo để các thầy cô lấy tư liệu góp ý SGK mới.

Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 2

style=”text-align:center”>

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Tự nhiên và xã hội (Bộ sách Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ) Lớp: 2

Họ tên: …………………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………..

Nội dung góp ý:……………………………………………………

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 13: Hoạt động giao thông

Trang 50

Tranh các biển báo giao thông

Bổ sung thêm tranh một số biển báo đường thủy, đường sắt, đường hàng không

Học sinh được tham khảo biển báo các loại đường

Người góp ý

(Kí và ghi rõ họ tên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.