Phát triển bền vững là gì – Làm thế nào để xây dựng đất nước phát triển bền vững

Phát triển bền vững là gì – Làm thế nào để xây dựng đất nước phát triển bền vững

Nội dung bài viết, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phát triển bền vững là gì, cũng như những giải pháp giúp phát triển bền vững một vấn đề nào đó. Hy vọng, bạn sẽ có được một số thông tin thật bổ ích. Các bạn cùng xem tiếp bài viết nhé!

Phát triển bền vững là gì

Vào năm 1987, Ủy ban Môi trường và Phát triển của Liên Hiệp Quốc, đã đưa ra khái niệm về phát triển bền vững.

Cụ thể, phát triển bền vững chính là sự phát triển lâu dài, nhằm đáp ứng nhu cầu của con người trong giai đoạn hiện tại. Nhưng không ảnh hưởng tiêu cực, đến nhu cầu của các thế hệ trong tương lai.

Phát triển bền vững là gì
Phát triển bền vững là gì

Làm thế nào để xây dựng đất nước phát triển bền vững

Theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, để xây dựng đất nước phát triển bền vững, cần dựa vào 9 nguyên tắc sau.

Cần phải thay đổi những phong tục, tập tục địa phương và các thói quen cá nhân.

Nên quản lý và kiểm soát chặt chẽ, các nguồn tài nguyên không thể tái tạo.

Luôn cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân.

Khối liên minh toàn cầu cần được xây dựng.

Cần tôn trọng khả năng chịu đựng được của Trái Đất.

Xây dựng một khuôn mẫu được quốc gia chấp thuận, nhằm giúp cho việc phát triển và bảo vệ thuận lợi hơn.

Bảo vệ sức sống và tính đa dạng của Trái Đất.

Cho phép cộng đồng tự do quản lý, bảo vệ môi trường của mình.

Cuộc sống của cộng đồng cần được quan tâm và tôn trọng.

Phát triển bền vững theo quy định luật bảo vệ môi trường năm 2014

Năm 2014, theo Luật BVMT (bảo vệ môi trường), có tất cả 20 Chương và 170 Điều, nhiều hơn Luật 2005 là 5 Chương, 34 Điều. Bao gồm các điểm cơ bản như sau:

Đưa ra những quy định về vấn đề tăng trưởng xanh, các sản phẩm thân thiện với môi trường,…

Bổ sung thêm 6 điều mới về kế hoạch BVMT.

Nội dung quy hoạch BVMT, được đưa vào làm nền cho các quy hoạch khác.

Đặt ra các quy định riêng, về việc ứng phó với sự biến đổi khí hậu, hải đảo và môi trường biển. Chủ yếu, đảm bảo tính toàn diện và thống nhất của Luật BVMT.

Lời kết

Tóm lại, bài viết đã cung cấp cho bạn những kiến thức liên quan đến khái niệm phát triển bền vững khá chi tiết. Với nội dung cụ thể như, phát triển bền vững là gì, làm sao để xây dựng một đất nước phát triển bền vững,…