Top 10+ một hình chữ nhật có chu vi là 200 cm hay nhất, đừng bỏ qua

1 Một hình vuông có cạnh là 200 (cm hỏi hình vuông đó có chu vi là bao nhiêu mét)

 • Tác giả: moicapnhap.com
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 4.9 (890 vote)
 • Tóm tắt: Bạn cũng có thể dễ dàng áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật cho hình vuông. Dưới đây là cách tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông và bài 

2 Có một hình chữ nhật có chu vi là 200cm,chiều dài 70cm.Tính

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 05/22/2022
 • Đánh giá: 4.73 (314 vote)
 • Tóm tắt: Có một hình chữ nhật có chu vi là 200cm,chiều dài 70cm.Tính. a)tính nửa chu vi. b)Tính chiều rộng. Trả Lời. Hỏi chi tiết. Trả lời trong APP VIETJACK

3 Một hình chữ nhật có chu vi 200cm, chiều dài là 70cm. Tính: a) Nửa chu vi hình chữ nhật. b) Chiều rộng hình chữ nhật

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 03/02/2022
 • Đánh giá: 4.49 (402 vote)
 • Tóm tắt: a) Nửa chu vi hình chữ nhật. Nửa chu vi hình chữ nhật là: 200 : 2 = 100 (cm). Đáp số: 100cm. b) Chiều rộng hình chữ nhật

4 Một hình chữ nhật có chu vi là 64 cm chiều rộng bằng 1 8 chu vi Tính chiều dài hình chữ nhật đó

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Đánh giá: 4.3 (322 vote)
 • Tóm tắt: Cho ví dụ. Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD có tổng diện tích là 360m2 và chu vi là 98m. Hỏi chiều dài của hình chữ nhật 

5 Một hình vuông có cạnh là 200 cm hỏi hình vuông đó có chu vi là bao nhiêu mét giải bằng hai cách

 • Tác giả: muatrau.com
 • Ngày đăng: 05/18/2022
 • Đánh giá: 4.14 (288 vote)
 • Tóm tắt: D. Diện tích hình chữ nhật MNPQ gấp hai lần diện tích hình thoi ABCD. Câu 5: Cho hình bình hành độ dài đáy là 24 cm, 

6 Một hình chữ nhật có chu vi là 200cm. Chiều dài hơn chiều rộng 20cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 03/05/2022
 • Đánh giá: 3.85 (286 vote)
 • Tóm tắt: Một hình chữ nhật có chu vi là 200cm. Chiều dài hơn chiều rộng 20cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó câu hỏi 74202 – hoidap247.com

7 1 hình chữ nhật có chu vi là 200 cm . Chiều dài hơn chiều rộng 20

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 05/01/2022
 • Đánh giá: 3.75 (306 vote)
 • Tóm tắt: 1 hình chữ nhật có chu vi là 200 cm . Chiều dài hơn chiều rộng 20 cm . Tính diện tích hcn dó ?

8 TOP 9 một hình chữ nhật có chu vi HAY và MỚI NHẤT

 • Tác giả: kienthuctudonghoa.com
 • Ngày đăng: 11/05/2021
 • Đánh giá: 3.52 (433 vote)
 • Tóm tắt: Tóm tắt: Một hình chữ nhật có chu vi là 200cm. Chiều dài hơn chiều rộng 20cm

9 Hình chữ nhật có chu vi là 200m chiều dài bằng 2/3 chiều rộng tính diện tích của hình chữ nhật

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 02/01/2022
 • Đánh giá: 3.22 (363 vote)
 • Tóm tắt: Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD có tổng diện tích là 360m2 và chu vi là 98m. … Như vậy có thể kết luận chiều dài HCN là 63 cm hoặc 64 cm. Bài tập 3:

10 Một hình chữ nhật có chu vi là 200cm. Chiều dài hơn chiều rộng 20cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 03/13/2022
 • Đánh giá: 3.14 (278 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải: Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là: 200:2=100 (cm). Ta có sơ đồ: Chiều dài: |———–|—–| TToorng là 100cm. Chiều rộng: |———–|20cm

11 Một hình chữ nhật có chu vi là 200 cm. Chiều dài hơn chiều rộng 20 cm. tính diện tích của hình chữ nhật đó

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 12/20/2021
 • Đánh giá: 2.82 (199 vote)
 • Tóm tắt: Một hình chữ nhật có chu vi là 200 cm. Chiều dài hơn chiều rộng 20 cm. tính diện tích của hình chữ nhật đó. Quảng cáo. Xem lời giải

12 Một hình chữ nhật có chu vi bằng 160m chiều dài là 50 m chiều rộng hình chữ nhật là bao nhiêu

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 12/16/2021
 • Đánh giá: 2.82 (128 vote)
 • Tóm tắt: Muốn tìm độ dài một cạnh ta lấy chu vi hình vuông chia cho 4. Lời giải chi tiết: Độ dài cạnh hình vuông đó là : 140 : 4 = 35 (cm). Đáp số : 35cm 

13 Toán Lớp 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 28 m, chiều dài hơn chiều rộng 200 cm. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu ki lô gam r

 • Tác giả: anhsangsoiduong.vn
 • Ngày đăng: 05/06/2022
 • Đánh giá: 2.66 (176 vote)
 • Tóm tắt: Đổi 200cm=2m. Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là: 28 : 2 = 14 (m). Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là: (14 + 2): 2= 8 (m). Diện tích thửa ruộng hình