Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu sổ theo dõi quyết định thu phí, miễn, giảm phí thi hành án

Bản in

Mẫu sổ theo dõi quyết định thu phí, miễn, giảm phí thi hành án là gì? Mẫu sổ theo dõi gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu sổ theo dõi quyết định thu phí, miễn, giảm phí thi hành án là gì?

id=”mcetoc_1dstdmuge0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu sổ theo dõi quyết định thu phí, miễn, giảm phí thi hành án là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc theo dõi quyết định thu phí, miễn, giảm phí thi hành án. Mẫu nêu rõ nội dung theo dõi, thông tin các bản quyết định… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu sổ theo dõi quyết định thu phí, miễn, giảm phí thi hành án

id=”mcetoc_1dstdmuge1″ style=”text-align:justify”>

STT

Loại quyết định

Quyết định thi hành án

Người nộp phí

Quyết định thu phí

QĐ miễn, giảm phí

1

2

3

4

5

Số tiền, tài sản được nhận

Số phí phải nộp

Số tiền miễn, giảm

Kết quả thu phí

Ghi chú

6

7

8

9

10

Mẫu sổ theo dõi quyết định thu phí, miễn, giảm phí thi hành án

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.