Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú

Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Kính gửi: Công an phường/xã/thị trấn……………………………………………….

Tôi tên là:………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:……………………………………………………………………………………….

Số CMND:………………………….Tại Công an:……………..Cấp ngày:………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an phường/xã/thị trấn………………xác nhận cho tôi đã tạmtrú tại địa này từ ngày……………………….cho đến nay.

Lý do:………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Xin cám ơn!

Xác nhận của Công an phường/xã/thị trấn                          ……………………, ngày……tháng……năm……..

Người làm đơn

 

HƯỚNG DẪN LÀM ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

  1. Kính gửi: Công an Phường/Xã/Thị trấn…: nơi mà người làm đơn muốn xin xác nhận tạm trú ở địa phương đó.
  2. Tôi tên là: họ tên đầy đủ của người làm đơn.
  3. Ngày sinh: ghi rõ ngày tháng năm sinh người làm đơn.
  4. Số CMND:……..Tại Công an:……..Cấp ngày:…… ghi rõ cụ thể (nếu không rõ nơi cấp là công an nào hoặc ngày cấp bao nhiêu có thể xem ở mặt sau của chứng minh thư)
  5. Địa chỉ thường trú: địa chỉ ghi trên sổ hộ khẩu của của người làm đơn.
  6. Chỗ ở hiện nay: chỗ bạn đang sinh sống và làm việc.
  7. Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an phường/xã/thị trấn…………xác nhận cho tôi đã tạm trú ở địa chỉ này từ ngày…………cho đến nay: ghi rõ tên Công an xác nhận và ngày tháng năm bắt đầu tạm trú
  8. Lý do: ghi cụ thể và rõ ràng.
  9. Kí và ghi rõ họ tên. Sau đó mang đến Công an phường/xã/thị trấn để xác nhận đơn.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự – Công ty luật Minh Khuê