Tổng hợp 20 lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng hot nhất, đừng bỏ lỡ

1 Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ Công thoát electron của một kim loại là A Năng lượng của một phôtôn được xác đònh theo biểu thức Chiếu ánh sáng có bước sóng Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10 Kim loại có giới hạn quang điện λ

 • Tác giả: toc.123docz.net
 • Ngày đăng: 05/19/2022
 • Đánh giá: 4.99 (998 vote)
 • Tóm tắt: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ Công thoát electron của một kim loại … Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 31. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1m. Khi dùngánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,40 µm để làm thí nghiệm. Tìm khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp tên màn.A. …

2 Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng lamda 1=0,75 micromet và

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 08/11/2022
 • Đánh giá: 4.73 (347 vote)
 • Tóm tắt: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ1=0,75μm và λ2=0,25μm vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện λo=0,35μm. Bức xạ nào gây ra hiện tượng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 31. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1m. Khi dùngánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,40 µm để làm thí nghiệm. Tìm khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp tên màn.A. …

3 Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ1 0,38 µm λ2 0,65 µm vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện λ0 0,35 µm. Bức xạ nào gây ra được hiện tượng quang điện

 • Tác giả: tuyensinh247.com
 • Ngày đăng: 10/08/2021
 • Đánh giá: 4.45 (345 vote)
 • Tóm tắt: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,38 µm; λ2 = 0,65 µm vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện λ0 = 0,35 µm. Bức xạ nào gây ra được hiện tượng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 31. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1m. Khi dùngánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,40 µm để làm thí nghiệm. Tìm khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp tên màn.A. …

4 Chiếu lần lượt 2 bức xạ có bước sóng

 • Tác giả: bigbiglands.com
 • Ngày đăng: 12/10/2021
 • Đánh giá: 4.27 (454 vote)
 • Tóm tắt: · Một kim loại có giới hạn quang điện là λ0, Lần lượt chiếu vào kim loại bức xạ có bước sóng λ1 và λ2 thì vận tốc ban đầu cực đại của e bắn ra 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 31. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1m. Khi dùngánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,40 µm để làm thí nghiệm. Tìm khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp tên màn.A. …

5 Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng và vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện . Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?  

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 10/09/2021
 • Đánh giá: 4.1 (444 vote)
 • Tóm tắt: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng và vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện . Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện? A Cả hai bức xạ. B Không có bức 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 31. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1m. Khi dùngánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,40 µm để làm thí nghiệm. Tìm khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp tên màn.A. …

6 Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng ({{lambda }{1}}0,75mu m)

 • Tác giả: hoctap247.com
 • Ngày đăng: 11/12/2021
 • Đánh giá: 3.97 (234 vote)
 • Tóm tắt: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng ({{lambda }_{1}}=0,75mu m) và ({{lambda }_{2}}=0,25mu m) vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện ({{lambda } 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 31. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1m. Khi dùngánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,40 µm để làm thí nghiệm. Tìm khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp tên màn.A. …

7 Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ1 0,405m m λ 2 0,436m m vào bề mặt của một kim loại và đo hiệu điện thế hãm tương ứng ta được Uh1 1,15V Uh2 0,93V. Công thoát êlectron của kim loại là

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Đánh giá: 3.62 (316 vote)
 • Tóm tắt: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,405mm; λ2 = 0,436mm vào bề mặt của một kim loại và đo hiệu điện thế hãm tương ứng ta được Uh1 = 1, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 31. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1m. Khi dùngánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,40 µm để làm thí nghiệm. Tìm khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp tên màn.A. …

8 Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ1 0,75 μm và λ2 0,25 μm

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 02/23/2022
 • Đánh giá: 3.43 (383 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,75 μm và λ2 = 0,25 μm vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện λo = 0,35 μm. Bức xạ nào gây ra hiện 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 31. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1m. Khi dùngánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,40 µm để làm thí nghiệm. Tìm khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp tên màn.A. …

9 Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng   λ1

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 08/09/2022
 • Đánh giá: 3.26 (425 vote)
 • Tóm tắt: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,75 μm , λ2 = 0,25μm vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện λ0 = 0,35 μm . Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 31. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1m. Khi dùngánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,40 µm để làm thí nghiệm. Tìm khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp tên màn.A. …

10 Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng l1 = 0405mm – giainhanh.vn

 • Tác giả: giainhanh.vn
 • Ngày đăng: 02/13/2022
 • Đánh giá: 3 (504 vote)
 • Tóm tắt: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng l1 = 0405mm; l2 = 0436mm vào bề mặt của một kim loại và đo hiệu điện thế hãm tương ứng ta được Uh1 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 31. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1m. Khi dùngánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,40 µm để làm thí nghiệm. Tìm khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp tên màn.A. …

11 Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ10,75mm và λ20,25mm vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện λ00,35mm . Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 08/15/2022
 • Đánh giá: 2.9 (57 vote)
 • Tóm tắt: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ1=0,75mm và λ2=0,25mm vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện λ0=0,35mm . Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 31. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1m. Khi dùngánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,40 µm để làm thí nghiệm. Tìm khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp tên màn.A. …

12 Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng {{lambda }{1}}0,75mu

 • Tác giả: zix.vn
 • Ngày đăng: 05/15/2022
 • Đánh giá: 2.76 (98 vote)
 • Tóm tắt: · Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng ${{lambda }_{1}}=0,75mu m$ và ${{lambda }_{2}}=0,25mu m$ vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 31. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1m. Khi dùngánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,40 µm để làm thí nghiệm. Tìm khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp tên màn.A. …

13 Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ1 0,405mm λ2 0,436mm

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 02/02/2022
 • Đánh giá: 2.65 (157 vote)
 • Tóm tắt: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,405mm; λ2 = 0,436mm vào bề mặt của một kim loại và đo hiệu điện thế hãm tương ứng ta được Uh1 = 1,15V; 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 31. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1m. Khi dùngánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,40 µm để làm thí nghiệm. Tìm khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp tên màn.A. …

14 Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ10,75μm  và λ20,25μm vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện λ00,35μm. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 02/26/2022
 • Đánh giá: 2.53 (65 vote)
 • Tóm tắt: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ1=0,75μm và λ2=0,25μm vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện λ0=0,35μm. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 31. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1m. Khi dùngánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,40 µm để làm thí nghiệm. Tìm khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp tên màn.A. …

15 Khi chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng lamda 1

 • Tác giả: marvelvietnam.com
 • Ngày đăng: 03/31/2022
 • Đánh giá: 2.42 (163 vote)
 • Tóm tắt: chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng – Bạn đang xem: Khi chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng lamda 1 |. λ2. với. λ2=2λ1. vào một tấm kim loại 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 31. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1m. Khi dùngánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,40 µm để làm thí nghiệm. Tìm khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp tên màn.A. …

16 Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng ((lamda 1) 0,75 10-6 m(lamda 2) ( rm( ))0,25 10-6 m ) vào một tấm đồng có giới hạn quang điện ((lamda 0) 0,30 10-6 m ). Bức xạ gây ra hiện tượng quang điện với tấm đồng là

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 01/03/2022
 • Đánh giá: 2.32 (170 vote)
 • Tóm tắt: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng ((lamda _1) = 0,75 10^-6 m;(lamda _2) = ( rm( ))0,25 10^-6 m ) vào một tấm đồng có giới hạn quang điện ((lamda _0) 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 31. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1m. Khi dùngánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,40 µm để làm thí nghiệm. Tìm khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp tên màn.A. …

17 Hỏi đáp 24/7 – Giải bài tập cùng Thủ Khoa | Zuni.vn

 • Tác giả: zuni.vn
 • Ngày đăng: 07/13/2022
 • Đánh giá: 2.21 (172 vote)
 • Tóm tắt: Bài 1: Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng = 600nm và = 0,3m vào một tấm kim loại thì nhận được các quang e có vận tốc cực đại lần lượt là và . Chiếu
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 31. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1m. Khi dùngánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,40 µm để làm thí nghiệm. Tìm khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp tên màn.A. …

18 Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ10,75μm và λ20,25μm vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện λo0,35μm. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?

 • Tác giả: baitap.com.vn
 • Ngày đăng: 02/20/2022
 • Đánh giá: 2.17 (60 vote)
 • Tóm tắt: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ1=0,75μm và λ2=0,25μm vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện λo=0,35μm. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 31. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1m. Khi dùngánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,40 µm để làm thí nghiệm. Tìm khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp tên màn.A. …

19 Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng {{lambda }{1}}0,75mu m và {{lambda }{2}}0,25mu m vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện {{lambda }{o}}0,35mu m. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện ?

 • Tác giả: congthucnguyenham.club
 • Ngày đăng: 12/20/2021
 • Đánh giá: 2.13 (144 vote)
 • Tóm tắt: · Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng {{lambda }_{1}}=0,75mu m và {{lambda }_{2}}=0,25mu m vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 31. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1m. Khi dùngánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,40 µm để làm thí nghiệm. Tìm khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp tên màn.A. …

20 Câu 7.29 trang 52 SBT Lý 12 Nâng cao: Khi chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng và vào một tấm

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 01/08/2022
 • Đánh giá: 2.07 (151 vote)
 • Tóm tắt: Câu 7.29 trang 52 SBT Lý 12 Nâng cao: Khi chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng và vào một tấm… Khi chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng và 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 31. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1m. Khi dùngánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,40 µm để làm thí nghiệm. Tìm khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp tên màn.A. …