Hướng dẫn chơi trò chơi “Chó sói xấu tính”

Ban đầu, cô giáo đóng vai “chó sói”, các trẻ làm “thỏ”. “Chó sói” ngồi “ngủ” ở một góc lớp, “thỏ” ngồi ở ghế hoặc đứng ở một góc lớp cách “ chó sói” khoảng 5 m. 

Các “chú thỏ” nhảy đi chơi (chụm hai chân, hai tay giơ lên đầu vẫy vẫy), tiến về phía “ chó sói” nhưng không được chạm vào “chó sói” và nói: “Ngủ đấy à Chó Sói xấu tính? Hãy vểnh tai lên để nghe chúng tôi hát đây.”

 

“Bầy thỏ con

Trên bãi cỏ

Các chú thỏ

Nhảy tung tăng

Rất vui vẻ

Thỏ nhớ nhé

Có sói gian

Đang rình đấy

Cẩn thận nhé

Kẻo sói gian

Tha đi mất.”

 

Khi trẻ đọc hết bài thơ thì “Chó Sói” mở mắt và kêu: “Hừm” rồi đứng lên, chạy đuổi theo các “chú thỏ”. 

“Thỏ” chạy nhanh về “nhà” của mình (nơi có sẵn đường vạch). “Chú thỏ” nào chạy chậm sẽ bị “Sói” bắt và đổi vai làm “Sói”. Nếu không bắt được “thỏ” thì “sói” lại nhắm mắt “ngủ” tiếp.

Khi trẻ đã biết chơi, có thể thay đổi cách chơi mới như sau:

– Thay vì Sói ngủ thì  nó lẩn tránh chỗ khác và bất thình lình xuất hiện.Các chú thỏ sẽ chạy ra khỏi nhà để vui chơi.Đến khi gặp Sói thì Thỏ phải nhanh chân chạy về nhà.

– Có thể thay “thỏ” bằng một con vật khác…